Sökning: "Donjeta Krasniqi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Donjeta Krasniqi.

  1. 1. Den asylsökande kvinnans underordning och manligt nätverk. En kritisk diskursanalytisk granskning av Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas tillämpning av manligt nätverk och bedömning av den asylsökande kvinnans skyddsbehov.

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Donjeta Krasniqi; [2020-10-02]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Kvinnor i Sverige som har utsatts för könsbaserat våld har möjlighet att anmäla våldet genom att vända sig till polisen. Denna möjlighet talar för att det finns en gemensam förståelse för att det är polisen och i förlängningen staten som har det yttersta ansvaret för att både förebygga och utreda sådana här brott i samhället. LÄS MER