Sökning: "Dorian Francis"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Dorian Francis.

 1. 1. Prioriteringar i stadsbyggandet: En studie om Angereds Närsjukhus och den entreprenöriella stadsutvecklingens gränser

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Dorian Francis; [2021-01-21]
  Nyckelord :stadsutveckling; stadsplanering; segregation; ojämlikhet; entreprenöriell stadsutveckling; entreprenörsurbanism;

  Sammanfattning : Syfte:Den här studiens övergripande syfte är att undersöka vilka motiv politiska beslutsfattare har när de genomför satsningar på den fysiska miljön i socioekonomiskt utsatta stadsdelar.Teori:I studien tog jag avstamp i forskningen på samtida stadsplanering som visar att det finns ett entreprenöriellt förhållningssätt till stadsplanering som dominerar bland offentliga beslutsfattare (Harvey 1989; Sager 2011). LÄS MER

 2. 2. Den antirasistiska nationen under omförhandling : En kort historia av uppfattningar av rasismen i Sverige som strukturell

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Dorian Francis; [2016]
  Nyckelord :Rasism; Antirasism; Sverige; Nationell självbild;

  Sammanfattning : Under lång tid har det funnits ett förhärskande sätt att förstå rasismen i Sverige som orsakad avvissa avvikande individer och grupper i en annars ”postrasistisk” nation. Tidigare forskningframhåller att denna uppfattning är starkt kopplad till den rådande nationella självbilden avSverige som en särskilt progressiv och modern nation. LÄS MER