Sökning: "Dormitory"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Dormitory.

 1. 1. En jämförande studie mellan platsgjuten betongvägg och skalvägg : Kostnad och tid för respektive byggmetod

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hoger Akram; Kani Kasem; [2015]
  Nyckelord :Betong; armering; skalvägg; platsgjutet; kostnad; tid;

  Sammanfattning : Examensarbetet utgör en jämförelse mellan två byggmetoder: platsgjutna betongväggar och skalväggar. Studien har gjorts för SEFA Betongentreprenad AB med avsikt att redogöra den mest lönsamma byggmetoden.De centrala aspekter som belyses i detta examensarbete är kostnader, tider och arbetsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Knowing the Neighbours: Post-Growth Umeå

  Master-uppsats, Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Joshua Taylor; [2015]
  Nyckelord :post-growth; umeå; norrland; urban farming; peak oil; alternative food cultures;

  Sammanfattning : This thesis is about researching methods/testingapproaches to inhabiting/existing in a post-growthNorrland, the collective term for Sweden’s most northerlycounties. With neo-liberal capitalism lurching from crisisto crisis, modernity, progress and the state are in trouble. LÄS MER

 3. 3. The Student Habitat : "a small and interactive community where students can live, interact and socialize."

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Pedram Danesh; [2014]
  Nyckelord :student accommodation; sustainability; compact living; Gärdet; Stockholm; Dormitory; Studentbostäder; hållbarhet; compact living; Gärdet; Stockholm; Studenthem;

  Sammanfattning : I’ve chosen a subject that's close to my heart, as a student who has experiences the need of a change in the traditional student living.I've focused my theses on finding the key ingredients for improving an individuals time as a student. LÄS MER