Sökning: "Dorota Kan"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Dorota Kan.

 1. 1. Man behöver inte vara proffs : En studie av viktiga framgångsfaktorer i förbättringsarbete inom svensk sjukvård

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Dorota Försth; [2020]
  Nyckelord :Lewin; improvement work; working methods; healthcare; Lewin; förbättringsarbete; arbetssätt; sjukvård;

  Sammanfattning : Intresset för förbättringsarbete ökar med kundernas hårdare krav på kvalitet och efterfrågan av individanpassade tjänster. Dock finns det också en allmän uppfattning om att 70 procent av förbättringsarbetena misslyckas vilket kan tyda på att ett förbättringsarbete är krävande och svåruppnåeligt. LÄS MER

 2. 2. Allt fokus ligger på barnet - men det är vi som bär bördan : Föräldrars till barn med diabetes typ 1 upplevelser av och önskemål om stöd

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Sällman; Dorota Wraga-Ciesz; [2019]
  Nyckelord :stöd; föräldrar; barn med diabetes typ 1; diabetesteam; hälsofrämjande vård; familjecentrerad vård; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Diabetes typ 1 är en av de vanligaste kroniska sjukdomar hos barn. När barnet insjuknar i diabetes är det föräldrarna som bär huvudansvaret för behandlingen vilket är påfrestande för föräldrarna både fysisk och psykiskt. Föräldrarna uttrycker behov av stöd men kunskapen är begränsad om vad föräldrar upplever som stöd. LÄS MER

 3. 3. Pedagogisk dokumentation

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Dorota Podsadniak; Iwona Rashid; [2013]
  Nyckelord :barnperspektiv; barnsyn; pedagogisk dokumentation; Reggio Emilia;

  Sammanfattning : Podsadniak, Dorota & Rashid, Iwona (2013) Pedagogisk dokumentation i förskolan – en studie om pedagogers syn på pedagogisk dokumentation i förskolanMalmö: Lärarutbildningen: Malmö högskola.Syfte med vår studie är att undersöka hur pedagoger på två utvalda förskolor i Skåne ser på, talar om och arbetar med pedagogisk dokumentation. LÄS MER

 4. 4. Matematikundervisning som kan stödja matematiskt begåvade elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Marie Håkansson; Dorota Lembrér; [2009]
  Nyckelord :acceleration; berikning; differentiering; gruppering; matematiskt begåvade;

  Sammanfattning : Målet med detta arbete är att undersöka hur elever med begåvning i matematik undervisas. Uppsatsen redovisar en studie där två rektorer och fem pedagoger intervjuats utifrån frågorna: Vilka resurser och vilket stöd ges matematiskt begåvade elever? Hur undervisas och upptäcks de? Vilket stöd har lärarna i arbetet med dessa elever? Redovisningen av undersökningens resultat visar att majoriteten av pedagogerna saknar kunskap, resurser och stöd för att undervisa matematiskt begåvade elever. LÄS MER

 5. 5. Hur ser belöningssystem ut inom revisionsbranschen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Anna Nordström; Dorota Ståhlberg; [2008]
  Nyckelord :Belöningssystem; Revisionsbranschen;

  Sammanfattning : I revisionsbranschen utgör personalen företagens kärna. För att leda, motivera, rekrytera och behålla nyckelpersoner kan dessa företag använda sig av belöningssystem som styrmedel. Genom att konstruera belöningssystemet så att det överrensstämmer med verksamhetens mål stärks även företagens konkurrenskraft. LÄS MER