Sökning: "Dorothea Eriksson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Dorothea Eriksson.

 1. 1. Följsamhet vid ögondroppsbehandling av glaukom

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Kajsa Enelund; Julia Eriksson; [2014]
  Nyckelord :Följsamhet; glaukom; Oftalmologisk omvårdnad; ögondroppsbehandling;

  Sammanfattning : Glaukom är en kronisk, asymtomatisk progredierande ögonsjukdom som drabbar synnerven. Glaukom blir ofta märkbar först i senare stadier av sjukdomen och det är framför allt en åldersrelaterad sjukdom. Behandlingen av glaukom är att sänka det intraockulära trycket (IOP). LÄS MER

 2. 2. Kvinnliga bloggare med diabetes typ 2 och deras erfarenheter av att äta LCHF-kost : Blogganalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lena Eriksson; Emelie Jernkrok; [2014]
  Nyckelord :LCHF; diabetes type 2; blog; women; experience; LCHF; diabetes typ2; blogg; kvinnor; erfarenheter;

  Sammanfattning : Innan insulinets upptäckt 1920 behandlades diabetespatienter med lågkolhydratkost. Enligt tidigare forskning om lågkolhydratkost framkom bra resultat gällande det minskade insulin behovet och förbättrade HbA1c värden. LÄS MER

 3. 3. Det gör ont : Patientens upplevelse av att leva med kronisk smärta.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Janet Eriksson; Johanna Orup; [2010]
  Nyckelord :Chronic pain; experiences; psychology; family and nurse; Kronisk smärta; upplevelser; psykisk; familj och sjuksköterska;

  Sammanfattning :  Bakgrund:Smärta är en naturlig upplevelse vilken alla människor kommer i kontakt med och känner någon gång i livet. Smärta benämns kronisk om personen haft smärtan mer än sex månader i följd. Betydelsefullt för personer med kronisk smärta är att sjuksköterskan kan hantera smärtproblematik. LÄS MER