Sökning: "Dorothea orem"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Dorothea orem.

 1. 1. Fysisk aktivitet vid depression : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lala Khodabakhshi; Mathilda Sjölund; [2018]
  Nyckelord :mental health; exercise; motion; psykisk ohälsa; träning; motion;

  Sammanfattning : Bakgrund Depression är ett stort folkhälsoproblem i dagens samhälle, som drabbar var femte person i Sverige någon gång under deras livstid. Om sjukdomen upptäcks i en tidig fas kan andra former av psykologisk behandling sättas in som ersätter läkemedelsbehandling. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitets effekt på depressiva symtom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sofie Andersson; Jenny Vestin; [2018]
  Nyckelord :Adults; depression; depressive symptoms; elderly; exercise; literature review; physical activity; Depression; depressiva symtom; fysisk aktivitet; litteraturöversikt; träning; vuxna; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag är cirka 350 miljoner människor i världen drabbade av depression. World Health Organization spår att depression kommer vara det ledande folkhälsoproblemet i världen år 2030. Depressiva symtom utgör grunden för depression och kan vara till exempel sömnstörningar, skuldkänslor samt aptitlöshet. LÄS MER

 3. 3. Healthcare-associated infections in Kenya : An interview study about nurses’ experience

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lisa Erngren; [2018]
  Nyckelord :Healthcare associated infection; Qualitative method; Nurses’ experience; Kenya;

  Sammanfattning : Background: Healthcare associated infection (HCAI) is a global issue and one of the most frequent adverse events in healthcare. HCAI is a major burden for patients’ and leads to added pain and higher cost for the society. The most important measure to prevent the transmission of HCAI is hand hygiene. LÄS MER

 4. 4. Vuxna patienters erfarenheter av bedsiderapportering : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Johnna Sandelius; Louise Sundberg; [2018]
  Nyckelord :Bedside reporting; Patient empowerment; Participation; Information; Integrity; Confidentiality; Bedsiderapportering; Patient empowerment; Delaktighet; Information; Integritet; Sekretess;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrerad vård blir allt viktigare i dagens sjukvård. Avsikten med det är att patienten ska inkluderas som en del av teamet. Patientens rätt till delaktighet står reglerat i patientlagen som anger att vården ska utformas i samråd med patienten. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser och hanteringsstrategier vid missfall

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Bogren; Paulin Chu; [2017-06-30]
  Nyckelord :Missfall; kvinna; hanteringsstrategier; upplevelser; omvårdnad; Dorothea Orem; egenvård och egenvårdsbrist;

  Sammanfattning : Missfall är vanligt förekommande och av alla kända graviditeter avslutas 15–20 procent i missfall. Den vanligaste orsaken är kromosomavvikelser och missfall är ofta något som inte kan förhindras. Kvinnan lämnas ofta i ett stort tomrum med känslor av skuld och otillräcklighet. LÄS MER