Sökning: "Dorothee Sölle"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dorothee Sölle.

  1. 1. Bakbunden frälsning : en kritisk analys av det politiska frälsningsbegreppets predikament i moderniteten

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

    Författare :Rebecca Klitgaard Nelsson; [2019]
    Nyckelord :Soteriology; Critical Theory; Liberation Theology; Modernity; Theodor W. Adorno; Wendy Brown; Gustavo Gutiérrez; Dorothee Soelle; Leonardo Boff; Clodovis Boff; Political Theology; Salvation; Capitalism.; Soteriologi; Kritisk teori; Befrielseteologi; Modernitet; Theodor W. Adorno; Wendy Brown; Gustavo Gutiérrez; Dorothee Sölle; Leonardo Boff; Clodovis Boff; Politisk teologi; Frälsning; Kapitalism.;

    Sammanfattning : This thesis explores the ideological underpinnings of political soteriological discourse. Through analyzing key texts in liberation theology, using critical theorists such as Theodor W. LÄS MER