Sökning: "Dose rate"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden Dose rate.

 1. 1. ESTIMATION OF RADIATION EXPOSURE FROM NATURALLY OCCURRING RADIONUCLIDES IN FOOD AND FOODSTUFF

  Master-uppsats,

  Författare :Ida Bengtsson; [2022-01-13]
  Nyckelord :Medical physics; Naturally occurring radionuclides; committed effective dose from ingested radionuclides; Biokinetic models;

  Sammanfattning : Purpose: The main purpose of this study was to provide an estimation of the committed effective dose received by the Swedish population from naturally occurring radionuclides (NORM) in the diet. This study was also aiming to investigate the impact on the committed effective dose due to the new developments in the biokinetic model for Po 210 . LÄS MER

 2. 2. Development of a computational method for determining gamma energy escape from calorimeters at CLAB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Amela Mehic; [2022]
  Nyckelord :Nuclear physics; Calorimeter; SNF; MCNP; Dose rate; CLAB; Gamma energy; Fuel assembly; Form function; Attenuation coefficient; Gamma spectroscopy;

  Sammanfattning : Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company- SKB has conducted measurement campaigns at the Swedish central interim storage facility for spent nuclear fuel- CLAB over the years, extending from year 2003 to 2019 where the gamma energy escape was acquired. At CLAB the spent nuclear fuel assembly is inserted into the calorimeter; device intended to measure temperature increase due to decay heat from the fuel assembly. LÄS MER

 3. 3. Fjäderplockning hos sällskapspapegojor : en enkätstudie med fokus på prevalens och användningen av psykofarmaka

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linnéa Wester; [2022]
  Nyckelord :Psykogen fjäderplockning; sjukdomsorsakad fjäderplockning; tricykliska antidepressiva medel; klomipramin; amitriptylin; selektiva serotoninåterupptagshämmare; fluoxetin; paroxetin; dopaminantagonister; antipsykotika; haloperidol; opioidantagonister; naltrexon;

  Sammanfattning : Fjäderplockning är ett komplext problem med många grundorsaker och bidragande faktorer. Det är ett vanligt problem med en uppskattad prevalens på 10–15 % bland sällskapspapegojor. Problemet är även allvarligt då det kan orsaka och reflektera bristande välfärd. LÄS MER

 4. 4. EVALUATION OF RADIATION DOSES USING CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY IN ENDOVASCULAR AORTIC REPAIR AND SCOLIOSIS PROCEDURES

  Master-uppsats,

  Författare :Louise Strandberg; [2021-04-06]
  Nyckelord :Medical physics; Cone beam CT; CT; EVAR; scoliosis; radiation dose; effective dose;

  Sammanfattning : Purpose: The study includes the two areas, vascular surgery and orthopedics, and focuses on endovascular aortic aneurysm repair (EVAR) and scoliosis procedures. EVAR procedures contribute to a high radiation dose to the patient and for scoliosis procedures, it is often young girls that are undergoing surgery. LÄS MER

 5. 5. Background Studies of the High-Intensity Baryon Extraction and Measurement (HIBEAM) Experiment at the European Spallation Source

  Master-uppsats, Lunds universitet/Partikelfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Blahoslav Rataj; [2021]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The High-Intensity Baryon Extraction and Measurement experiment (HIBEAM) is proposed as one of the experimental stations at the European Spallation Source (ESS). This experiment will mainly focus on the neutron into sterile neutron oscillations which violate the baryon number (B) by one unit. LÄS MER