Sökning: "Dostoevsky"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Dostoevsky.

 1. 1. I psykets vildmark : En komparativ studie av Brott och Straff och Mörkrets Hjärta

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Amaru Lautaro Segura Parra; [2017]
  Nyckelord :Jungian; narratology; shadow; archetypes; aristotelian; Jungiansk; narratologi; skuggan; arketyper; aristotelisk;

  Sammanfattning : The aim of analyzing Fyodor Dostoevsky’s Crime and Punishment and Joseph Conrad’s Heart of Darkness is to study the symbolic undertones of each work from a Jungian psychoanalytical perspective. My thesis revolves around the archetypical story of man versus himself, that is to say, man versus psyche: his own demons personified as a reflection of nature and therefore the environment. LÄS MER

 2. 2. Stavrogins lockelse : Om orientering och desorientering i Dostojevskijs Onda andar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Anna-Corinne Egermo; [2015]
  Nyckelord :Queer phenomenology; orientation; disorientation; attraction; life lines; the straight line; Stavrogin; Dostoevsky; Sara Ahmed; The Possessed; The Devils; Demons; queer fenomenologi; orientering; desorientering; begär; livslinjer; Stavrogin; Dostojevskij; Sara Ahmed; Onda andar;

  Sammanfattning : This essay aims to explain the attraction toward the main character Stavrogin that the other characters experience in Dostoevsky's The Possessed, his great novel from 1871. I will mainly employ the terms “orientation” and “disorientation” in my analysis of Stavrogin's power of attraction. LÄS MER

 3. 3. Många röster små : En applicering av Michail Bachtins polyfonibegrepp på Moa Martinsons roman Kvinnor och äppelträd

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Matilda Jakobsson; [2013]
  Nyckelord :Michail Bachtin; polyphony; narratology; focalization; dialogue; Moa Martinson; working class literature; modernism; Michael Bachtin; polyfoni; narratologi; fokalisering; dialog; Moa Martinson; arbetarlitteratur; modernism;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to investigate to which extent the novel Kvinnor och äppelträd by Moa Martinson can be classified as a polyphonic novel. The concept polyphony was established in literary theory by the Russian language theorist and literary critic Michail Bachtin in 1929, in his book Problems of Dostoevsky’s poetics. LÄS MER

 4. 4. Who is Percival? Intertextuality, Monologism and Heteroglossia in Virginia Woolf’s "The Waves"

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Helena Rödholm Siegrist; [2012-06-28]
  Nyckelord :Intertextuality; Monologism; Heteroglossia; The Waves; Percival; Virginia Woolf;

  Sammanfattning : student essay.... LÄS MER

 5. 5. Mötet med det okända : En jämförande och symboltolkande studie av kvinnlig och manlig problematik under 1800-talets mitt såsom den är gestaltad i Charlotte Brontës Jane Eyre och Fjodor Dostojevskijs Brott och straff

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Ylva Gripfelt; [2007]
  Nyckelord :Jane Eyre; Crime and punishment Brott och straff ; gender; patriarchy; bird symbols;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how the female author, Charlotte Brontë, describes the development of her female protagonist in Jane Eyre and to compare this to how the male author, Fyodor Dostoevsky, describes the development of his male protagonist in Crime and Punishment, inside the patriarchal 19th century.My basic idea is that both characters in these two books have to reach their own unknown to find satisfaction and a new existence, and I want to investigate what the characters have to go through to find that existence. LÄS MER