Sökning: "Douglas Berglund"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Douglas Berglund.

 1. 1. Creating the world's most sustainable and attractive travel destination. A content analysis of sustainable place brand identities in Southern Sweden

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Douglas Berglund; Katherine Driscoll; [2023-11-22]
  Nyckelord :place brand identity; place branding; sustainability; content analysis;

  Sammanfattning : This study examines how the place brand identities of seven Destination Management Organisations (DMOs) in southern Sweden guide their sustainable tourism communication. With the importance of sustainability becoming clear, interest in sustainable place branding is growing rapidly in scholarly and professional contexts. LÄS MER

 2. 2. Dagens extroverta ideal : En kvalitativ intervjustudie om diskursen kring introversion och extroversion

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Sonja Aziz; Douglas Berglund; [2020]
  Nyckelord :introversion; extroversion; stereotyper; stigma; socialkonstruktivism; dramaturgiska perspektivet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Du är vad du inreder - En kvantitativ studie om inredning i bostadsannonsers påverkan på köpintresse

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Douglas Berglund; Johanna Melnyk; [2014]
  Nyckelord :Housing advertisements; Social identity; Product personality; Self-image; Interior;

  Sammanfattning : The Swedish real estate market has experienced an intense increase of demand during the last ten years. Thus, people regularly visit real estate websites, as well as home improvement and interior design have become extremely popular. LÄS MER

 4. 4. Anställdas reaktioner på förändrade arbetsroller : en intervjustudie på ett hemelektronikföretag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Philip Berglund; Douglas Lagerheim; [2014]
  Nyckelord :Organisationsförändring; arbetsroller; ledarskap; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: På en hårt konkurrensutsatt marknad är det av stor vikt att företag och organisationer är flexibla för att kunna genomföra förändringar och anpassa sig till nya omständigheter. Att genomföra organisatoriska förändringar innebär ofta en omställning som påverkar de anställda. LÄS MER