Sökning: "Douglas Hallin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Douglas Hallin.

  1. 1. Pay to win : En studie om mikrotransaktioners förändring av upplevelsen i onlinespel

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

    Författare :Douglas Hallin; William Portin; [2021]
    Nyckelord :microtransactions; virtual products; virtual objects; gaming experience; user experience; online gaming; consumption value; flow; mikrotransaktioner; virtuella produkter; virtuella föremål; spelupplevelse; användarupplevelse; onlinespel; konsumtionsvärde; flow;

    Sammanfattning : Spel är en av de största underhållningsbranscherna, vilket ger utvecklare möjlighet till stor lönsamhet. Syftet med denna studie är att identifiera faktorerna för varför spelare känner behov avatt göra köp av virtuella produkter i onlinespel och hur det kommer att påverka spelupplevelsen. LÄS MER