Sökning: "Douglas Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Douglas Nilsson.

 1. 1. Grönt och skönt - för alla? En jämförande studie över distribueringen av urban grönska i Göteborgs stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anna Lilja; Douglas Nilsson; [2021-08-13]
  Nyckelord :Detaljplanering; Urban grönska; Miljörättvisa; Grön infrastruktur; Grönplanering; Göteborg; detail planning; urban green; environmental justice; green infrastructure; green planning; Gothenburg;

  Sammanfattning : This essay aims to study how Urban Green is implemented in the detailed developmentplanning, and however this differs in areas with low contra high socioeconomic prerequisites.The topic of environmental injustice has long been overlooked, especially in the swedishplanning practice. LÄS MER

 2. 2. Work from Home - Information Security Threats and Best Practices

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Frida Carlsten; Erika Hultman; Douglas Erol Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Information Security; Work from Home; WFH; Best Practices; Security Threats; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With the spread of the COVID-19 pandemic a majority of the workforce were compelled to start working from home. In conjunction with this sudden shift, threats concerning information security have reportedly increased, which organisations may not have been prepared for. LÄS MER

 3. 3. Risk Management in Agile Projects

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Douglas Erol Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Software Development Methodologies; Agile methods; Risk mitigation; Agile risk management; Factors and benefits of agile risk management; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The necessity of agile risk management has been a debated topic. While some claim that agile methods mitigate risks with their agile techniques and principles, others claim that it is not enough and an explicit risk management process is necessary. The findings of this study show that agile methods do mitigate risks extensively. LÄS MER

 4. 4. Attityder inom den amerikanska vapendebatten : en narrativanalys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Cecilia Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Weapons; school shootings; USA; attitude; tradition; narrative analysis; debate articles; constitution; violence; opinion; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka de amerikanska vapenlagarna som ett samhällsfenomen genom att utgå från den pågående mediala debatten. Primärmaterialet utgörs av en samling debattartiklar som hämtats från tre större amerikanska dagstidningar och undersökningen görs enligt en narrativanalys. LÄS MER

 5. 5. Lågkonjunktur, En studie i vilka skillnader som finns för variationen i antal anställda inom IT- respektive industribranschen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Emilio Nilsson; Oscar Kacprzak; [2009]
  Nyckelord :Regressionsanalys; Cobb-douglas; Konjunktur; IT; Industri; Kvartalsrapporter; Korrelation; Regression ;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Lågkonjunktur – En studie i vilka skillnader som finns för variationen i antal anställda inom IT- respektive industribranschen Författare: Emilio Nilsson, Oscar Kacprzak Handledare: Emil Numminen Institution: Blekinge Tekniska Högskola Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera för hur företagets ekonomiska data för den relativt unga IT-sektorn förklarar antal anställda gentemot hur företagets ekonomiska data förklarar nyckeltalet för en äldre mer erfaren bransch som industrisektorn. Metod: Vi har samlat ihop kvartalsrapporter från 1999 års första kvartal till 2009 års första kvartal för totalt 10 stycken företag som vi bedömt lämpliga för studien, 5 företag från IT-branschen samt 5 företag från industribranschen. LÄS MER