Sökning: "Douglas Pierre"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Douglas Pierre.

 1. 1. Forbrugerens paradoks : modekonsumtion i et samfund præget af bæredygtighedens ideologi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Caroline Nordholt; Sigrid Duekilde; [2019]
  Nyckelord :Sociale medier; Instagram; Konsumtion; Mode; Bæredygtighed; Moralsk økonomi; Identitet; Distinktionsteori; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Dette studier undersøger modekonsumtion ud fra et bæredygtighedsperspektiv gennem at udforske forbrugeradfærd. Grundlaget for undersøgelsen er kvalitative interviews med ti respondenter, som alle er hyppige brugere af Instagram. Fokus i studiet er på Instagrambrug, tøjkonsumtion og bæredygtighed i forhold til overforbrug. LÄS MER

 2. 2. Plastblommor, torra blad och crazy plant ladies: En etnologisk studie av krukväxters funktion i subjektspositionering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Sandra Neergaard-Petersen; [2016]
  Nyckelord :klass; krukväxter; symboliskt kapital; respektabilitet; subjektspositioner class; houseplants; symbolic capital; respectability; subject positions; History and Archaeology; Social Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This paper examines how our relationship with potted plants from a class perspective can reflect different subject positions. The aim is that through interviews with houseplant owners show the function of the plant in the owners´ subject positioning. The material consists of transcribed interviews with six informants in their home. LÄS MER

 3. 3. Känslor, Narration och Hegemoni Olika perspektiv på diskussionen om Marija Gimbutas´teorier

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helena Larsson; [2015-11-09]
  Nyckelord :narration; hegemoni; känslor; Marija Gimbutas;

  Sammanfattning : Argumenten i debatten om Marija Gimbutas och hennes forskning har löpt i ungefär samma banor de senaste 20-30 åren och jag har försökt utvinna ny kunskap ur materialet, som omfattat arkeologiska verk, artiklar, recensioner och debattinlägg på webbsidor, genom att pröva nya infallsvinklar på ämnet. Jag fascinerades av just upprepningarna av argument och deras uttrycksformer. LÄS MER

 4. 4. Environmental Concerns and Banking Sector in Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Pierre Douglas Tchape Tchapi; Elina Rosenfeld; [2008]
  Nyckelord :indirect environmental impact; sustainable banking; environmental risks.;

  Sammanfattning : This study concentrates on two questions – “Should banks take environmental concerns?”and “What is the attitude of Swedish banks towards sustainability?” The theory related to environmental concerns in the financial sector is presented and further on the empirical datadescribing the situation within the Swedish banking sector is discussed. The empirical data was collected with the aid of a semi-structured interview and offers a real-life example of actions and attitudes of two case banks in Sweden – SEB and Handelsbanken. LÄS MER

 5. 5. Vägen mot folkhemmet : En analys av en medieidentitets utveckling i populärkulturen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Pierre Dahlström; [2007]
  Nyckelord :Mediated identity; public picture; Latin Kings; Dogge; career.; Medieidentitet; mediebild; Latin Kings; Dogge; karriär.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur en utveckling av en medial identitet går till. Vilka faktorer får en medieidentitet att ändra dess mediala bild och framtoning? För att besvara denna fråga studerar jag en artistkarriär som har genomgått stora förändringar, vilka har inneburit att även dess medieidentitet kraftigt förändrat framtoning. LÄS MER