Sökning: "Downloading"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet Downloading.

 1. 1. Ethical hacking of Danalock V3 : A cyber security analysis of a consumer IoT device

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Rafi Aram Yadward Malkhasian; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : IoT-enheter blir alltmer populära. IoT-produkter tillåter användare att fjärrstyraenheten med hjälp av en mobilapplikation eller en webbapplikation. För dettaändamål används en mängd av kommunikationsprotokoll som Bluetooth och Wi-Fi.Denna sammankoppling av enheter och användningen av olika tekniker kan leda tillsäkerhetsproblem. LÄS MER

 2. 2. Prototyp för MS SQL-testning i Dockermiljö

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Adam Rubak; Joakim Wennerblom; [2021]
  Nyckelord :Docker; test; .NET;

  Sammanfattning : Att utveckla applikationer kräver mer än kod. Docker förenklar och accelererar utveckling av mjukvara, samtidigt som det ger utvecklare friheten att använda sig av olika verktyg, metoder och publiceringsmiljöer. Prevas utvecklar idag många system som använder sig av MS SQL Server och . LÄS MER

 3. 3. AYM - Augment Your Moments : En studie om digitala turistupplevelser och utforskande av destinationer med Augmented Reality

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Frida Hylin; Dennis Lithander; [2021]
  Nyckelord :Augmented Reality; user experience; digital tourism; foundation of tourism;

  Sammanfattning : Modern society largely consists of digital artifacts such as smartphones, smart watches and virtual technology that have the ability to change, expand or enhance the reality of the user. Technologies such as Augmented Reality are a relatively new phenomenon that in the future is believed to have an impact in the tourism industry since it can provide optimized user experiences. LÄS MER

 4. 4. Hälsodata & smartklockor : En användarundersökning om medvetenhet och attityd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Henrietta Apelthun; Töyrä Anni; [2020]
  Nyckelord :health data; smartwatch; risk; trust; awareness; data collection; data sharing; privacy paradox.; hälsodata; smartklocka; risk tillit; medvetenhet; datainsamling; datadelning; integritetsparadoxen.;

  Sammanfattning : Digital teknik och den ökade digitalisering som är under ständig utveckling i världen medför att strukturer i samhällen ändras och likaså vårt sätt att leva, då stora mängder data samlas in. Sverige är bland de ledande länderna i världen när det kommer till användning av ny teknik och varannan svensk har minst en uppkopplad enhet i sitt hem. LÄS MER

 5. 5. AWS lambda functions vs. Virtual server for a DNS firewall

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Buster Hultgren Wärn; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Malicious websites contain ways of tricking its victims into downloading malware or getting their sensitive information such as username and passwords. Traditional firewalls block these websites on the client side after already requesting their contents. LÄS MER