Sökning: "Downs syndrom"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden Downs syndrom.

 1. 1. Oral hälsa hos barn och ungdomar med Downs syndrom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för odontologi och oral hälsa

  Författare :Intisar Abdulhasan Looli; [2023]
  Nyckelord :Malocclusions; Down syndrome; oral health; oral diseases and dental care.; Bettavvikelser; Downs syndrom; munhälsa; orala sjukdomar och tandvård.;

  Sammanfattning : Syfte: Syfte med denna litteraturstudie var att undersöka oral hälsa hos barn och ungdomar med Downs syndrom    Metod: Studien är en allmän litteraturstudie där sökningarna genomfördes i databaserna CINAHL, MEDLINE och Dentistry & oral sciences source (DOSS). Vetenskapliga artiklar som svarade på studiens syfte valdes utifrån inklusions- och exklusionskriterier samt relevanta sökord. LÄS MER

 2. 2. Bedömning av trovärdigheten hos brottsoffer med Downs syndrom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Zanno Jacklin; [2022-06-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Downs syndrom (DS) är den vanligaste orsaken till intellektuell funktionsnedsättning i Sverige. Barn och unga med intellektuella funktionsnedsättningar löper 2–3 gånger högre risk att utsättas för brott, samtidigt kan dessa personer uppfattas som mindre trovärdiga av rättsväsendet. LÄS MER

 3. 3. Alla är olika, olika är bra: En litteraturstudie om hur det är att vara förälder till ett barn med Downs syndrom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elise Jerenvik; Cajsa Westberg; [2022]
  Nyckelord :Down syndrome; emotions; experience; family and support; DS; familj; känslor; stöd och upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år föds det 110-120 barn med Downs syndrom (DS) i Sverige. DS är orsakat av en kromosomrubbning, orsaken till detta är ännu oklart. Att bli föräldrar till barn med DS drabbar hela familjen och för med sig många känslor som ofta är negativa. LÄS MER

 4. 4. Från stum till talande - En fallstudie i musikpedagogiskt arbete med en elev med Downs syndrom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisbeth Ingmarsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen dokumenterar och analyserar jag det pedagogiska arbetet med en elev med Downs syndrom (DS). Eleven är 17 år men kognitivt på förskolenivå. Eleven har inte haft fungerande röst eller kunnat ljuda utan mest viskat fram det han talat. LÄS MER

 5. 5. Hur uppfattar pedagoger fenomenet barn i behov av stöd? : Sju förskolepedagogers uppfattningar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Ekebjörk; [2021]
  Nyckelord :Barn i behov av stöd; Diskurs; Förskola; Makt; Normalisering; Pedagoger; Uppfattningar;

  Sammanfattning : Specialpedagogiken har oftast förknippats med de barn som har en diagnos eller fysiska funktionsvariationer. Det vill säga barn med downs syndrom, adhd eller är utåtagerande som är i behov av stöd. Men det finns även andra barn som är i behov av stöd som är socialt tillbakadragna och som inte har diagnostiserats med något specifikt. LÄS MER