Sökning: "Downtime"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade ordet Downtime.

 1. 1. Optimering av processeringsordning vid enstycksflöde : En studie i produktionssimulering på Rototilt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Edvin Björk; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rototilt is one of the leading companies in the tiltrotator market. Rototilt is based in Vindeln, where the tiltrotators are both developed and manufactured. Rototilt has recently expanded and therefore doubled the size of their production facilities. LÄS MER

 2. 2. A study of wear and load behaviour on bucket teeth for heavy-duty cable shovels

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Jamal Choudhry; [2020]
  Nyckelord :DEM; FEM; bucket; teeth; cable shovel; wear; Archard s law; LS-DYNA; scan;

  Sammanfattning : Many of today’s engineering advancements rely on minerals such as copper, gold and iron. For this reason, the mining industry plays an important role for the development of society and technological wonders. Mining excavators are commonly used tools for extracting the minerals from the mine. LÄS MER

 3. 3. Implementation av underhållsstrategi på ett vattenreningsverk : Underhåll av svamp- och bakterietankar

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Aleksander Vuksanovic; Marko Gajic; [2020]
  Nyckelord :Maintenance strategy; preventive maintenance; corrective maintenance; stainless steel; wastewater treatment plant; corrosion; condition investigation; digital x-ray scanning; dye penetrant inspection; Underhållsstrategi; förebyggande underhåll; avhjälpande underhåll; rostfritt stål; vattenreningsverk; korrosion; tillståndskontroll; digital röntgenskanning; penetrantprovning;

  Sammanfattning : Idag finns det inte tillräckligt underhåll på de 15 svamp- och bakterietankar som finns på AstraZenecas vattenreningsverk i Gärtuna, Södertälje. Företaget använder sig av avhjälpande underhåll där de väntar på att tankarna ska gå sönder för att sedan laga dem. LÄS MER

 4. 4. Beräkningsmetod för påverkan av driftstörningar i produktionssystem med serie-parallella flöden

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Anton Simonsson; Viktor Åberg; [2020]
  Nyckelord :Maintenance; Capacity; Downtime; Production; Production rate; Impact factor; Critical downtime; Bottleneck; Output; Buffer; Underhåll; Kapacitet; Driftstörningar; Produktion; Produktionsflöden; Påverkansfaktor; Kritisk driftstoppstid; Flaskhals; Output; Buffert;

  Sammanfattning : I det här arbetet eftersökte Scania IM en metod för att beräkna maskiners påverkan på output för en produktionslina vid driftstörningar. Metoden skulle kunna appliceras på en produktionslina med ett serie-parallellt flöde och arbetet utgick från en utvald lina där man bearbetar cylinderhuvuden. LÄS MER

 5. 5. Evaluation and Improvement of Application Deployment in Hybrid Edge Cloud Environment : Using OpenStack, Kubernetes, and Spinnaker

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Khaled Jendi; [2020]
  Nyckelord :Openstack; Kubernetes; Spinnaker; cloud deployment; docker container orchestration;

  Sammanfattning : Traditional mechanisms of deployment of deferent applications can be costly in terms of time and resources, especially when the application requires a specific environment to run upon and has a different kind of dependencies so to set up such an application, it would need an expert to find out all required dependencies. In addition, it is difficult to deploy applications with efficient usage of resources available in the distributed environment of the cloud. LÄS MER