Sökning: "Dröjsmålstalan"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Dröjsmålstalan.

 1. 1. Dröjsmålstalan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Westberg; [2021-03-03]
  Nyckelord :Dröjsmålstalan; Förvaltningsrätt; Myndighetshandläggning; Medborgarskapsärenden; Utvärdering; Snabbhetsperspektiv; Resurs kostnadsperspektiv; God förvaltning; Intervjustudie;

  Sammanfattning : I den nya förvaltningslagen (2017:900) finns ett nytt rättsmedel som i doktrin och förarbeten kommit att kallas för dröjsmålstalan. Dröjsmålstalan regleras i 12 § förvaltningslagen och bereder enskilda att, för första gången i förvaltningsrättslig historia, föra en talan mot myndigheters långsamma handläggningstider. LÄS MER

 2. 2. Är förvaltningslagens dröjsmålstalan ett effektivt rättsmedel ur den enskildes perspektiv? - En undersökning av i vad mån utformingen av 12 § FL uppfyller sitt tilltänkta syfte

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tove Hallbäck; [2020]
  Nyckelord :dröjsmålstalan; förvaltningsrätt; förvaltningslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I samband med att den nya förvaltningslagen (2017:900) (FL) trädde i kraft 2018 så infördes en så kallad dröjsmålstalan genom 12 § FL. Syftet med bestämmelsen är att enskilda ska få ett verktyg för att kunna påskynda handläggningen av ett ärende i det fall som processen präglas av oskäliga dröjsmål. LÄS MER

 3. 3. Dröjsmålstalan – ett ändamålsenligt rättsmedel? en undersökning av i vad mån 12 § FL är ändamålsenligt utformad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Klara Magntorn; [2020]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; administrative law; dröjsmålstalan; förvaltningslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Genom 12 § förvaltningslagen (2017:900) (FL) har det för första gången i svensk rätt införts ett allmänt rättsmedel mot dröjsmål i myndigheternas handläggning. Rättsmedlet, som i doktrin och förarbeten kallas för dröjsmålstalan, ger enskilda en möjlighet att föra talan mot förvaltningsmyndigheters passivitet. LÄS MER

 4. 4. Dröjsmålstalan och EU-rätten – En undersökning av i vad mån förvaltningslagens dröjsmålstalan uppfyller unionsrättens krav på rättsskydd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lena Liljegren Victorin; [2018]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; administrative law; EU-rätt; EU law; förvaltningslagen; the Swedish Administrative Procedure act; dröjsmålstalan; an action for failure to act; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2018 trädde den nya förvaltningslagen (2017:900) i kraft. I lagen ges enskilda, genom införandet av en dröjsmålstalan, för första gången i svensk förvaltningsrätt en generell rätt att föra talan mot förvaltningsmyndigheters passivitet. LÄS MER

 5. 5. Dröjsmål i myndigheters handläggning – Beskrivning och analys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonas Solvestad; [2015]
  Nyckelord :EU-rätt; förvaltningsrätt; skadeståndsrätt; myndigheter; administration; Europakonventionen; handläggning; dröjsmålstalan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The regulatory framework regarding the authorities’ processing times is fragmented and spread across a large number of laws. The general rules of the Swedish Administrative Procedure Act concerning processing times are more of an objective for authorities to strive for. LÄS MER