Sökning: "Drömfabriken"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Drömfabriken.

 1. 1. Fängslande flexibilitet : En studie av den nya kapitalismens arbetare i Drömfabriken och Yarden

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Catharina Bergman; [2018]
  Nyckelord :Drömfabriken; Yarden; arbetarlitteratur; bemanningsföretag; solidaritet; kropp; livsberättelse;

  Sammanfattning : I denna studie utforskas hur arbetet karakteriseras samt hur arbetarnas upplevelser skildras i de två arbetarromanerna Drömfabriken (2010) av Maria Hamberg och Yarden (2009) av Kristian Lundberg. Det som studeras är hur kropp, solidaritet och livsberättelse påverkas av kapitalismens kultur med särskilt fokus på de bemanningsföretagsanställda karaktärernas erfarenheter. LÄS MER

 2. 2. Employee Experiences of the Dream-Factory – An Engagement Perspective on the Mobile Game Development Industry

  Master-uppsats, KTH/Organisation och ledning

  Författare :Hans-Erik Täpp; [2015]
  Nyckelord :Mobile game development; creativity; tech sector; employee engagement; work motivation; mobil spelutveckling; kreativitet; teknikbranschen; motivation;

  Sammanfattning : After a setback due to the dotcom-bubble at the beginning of the 21st century, the tech sector is today again a redhot place for pursuing a career. Much of this popularity can be accredited to the image that companies of this sector enjoy as workplaces with great opportunities for creativity, self- fulfilment and self-expression. LÄS MER

 3. 3. I drömfabriken. Om hur produktionen av konst vid ett australiensiskt art center påverkas av kommersiella intressen.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Hanna Edensten; [2015]
  Nyckelord :kommersialisering; värderingsproblem; estetik; Australien; aboriginsk konst; Australia. Socialantropologi; aesthetics; inspiration; valuation issues; commercialization; Yuendumu; Social anthropology; aboriginal art; Social Sciences;

  Sammanfattning : This Masters thesis in social anthropology describe and explore how commercial interests have affected the production of art at an aboriginal art centre in the heart of Australia. The study is based on ethnographic fieldwork during six weeks in the end of 2014. LÄS MER

 4. 4. Krig i drömfabriken : En studie om krigsretorik och Hollywood-film

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Erik Hammarström; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Skiftarbete i drömfabriken : sömnens betydelse för god hälsa vid skiftarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :André Jonsson; Mats Jonsson; [2003]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Som nybliven polis kommer de allra flesta att börja arbeta på en ordningsavdelning och där börja med skifttjänst. Majoriteten av nyblivna poliser saknar erfarenhet av skifttjänst och den problematik som kan uppstå. Ett liv med skifttjänst ställer mycket större krav på individen vad gäller kost, sömn och kännedom om sig själv. LÄS MER