Sökning: "Drömmar hjärnan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Drömmar hjärnan.

  1. 1. Att förverkliga Skuggan

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Rune B. Nilsson; [2004]
    Nyckelord :Debbie Ford; Carl Gustav Jung; jungiansk psykologi; skuggan; individuationsprocessen; utbrändhet; psykisk hälsa; depression; negativ självbild;

    Sammanfattning : Hur kan man göra för att ge människor en möjlighet att få bättre psykisk hälsa? Detta är huvudmotivet till denna uppsats. Den bakgrund som målas upp är den psykiska ohälsan i Sverige i dag med en mängd människor som i arbetet blir utmattade och deprimerade utan att de får varaktig hjälp att vare sig förändra sina arbetsförhållanden eller sin livssituation. LÄS MER