Sökning: "Drönare"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade ordet Drönare.

 1. 1. Self-Stabilizing Platform

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :MARCUS AKKILA; BIX ERIKSSON; [2020]
  Nyckelord :Mechatronics; PID controller; Control theory; Arduino; Servomotor; Inertial measurement unit; Self stabilization; Mekatronik; PID-regulator; Reglerteknik; Arduino; Servomotor; Tröghetssensor; Självstabilsering;

  Sammanfattning : This project explores the possibility to stabilize a hand held serving-tray using a micro-controller, two servomotors and an inertial measurement unit (IMU). It is heavily focused on control theory, specifically using a PID controller. LÄS MER

 2. 2. Collision Avoidance for a Fence Inspecting Drone Operating at an Airport

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fanny Radesjö; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Many important facilities are surrounded by security fences that need to be regularly inspected for damage. To automate this task it has been proposed to use a drone equipped with a camera. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of Drone Neutralization Methods using Radio Jamming and Spoofing Techniques

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :David Jan Rozenbeek; [2020]
  Nyckelord :C-UAS; Drone; UAV; Counter-drone; Jamming; GPS Spoofing;

  Sammanfattning : The usage of drones is steadily increasing as drones are becoming more available and useful to the general public, but drone usage also leads to problems as for example airports have had to shutdown due to drone sightings. It has become clear that a counter-drone system must be in place to neutralize intruding drones. LÄS MER

 4. 4. Metafordriven konceptdesign för drönare i räddningsinsatser

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Johanna Lindberg; [2020]
  Nyckelord :konceptuella metaforer; svärmar; lag; flockar; blending theory;

  Sammanfattning : Drönare blir alltmer etablerat i samhället, och används idag av både privatpersoner och företag. Detta beror till stor del på de fördelar som drönare ger oss människor samt att de kan appliceras inom ett flertal användningsområden; allt från fotografering till räddningsuppdrag. LÄS MER

 5. 5. Hur ett fågelperspektiv främjar medborgargarkommunikation : Simuleringars nytta för tjänstedesign

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Cornelia Böhm; [2020]
  Nyckelord :Tjänstedesign; Prototyper; Simulering; Desktop Walkthrough;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte hur datorsimuleringar från satellitvy kan användas i tjänstedesign, med drönarleveranser ur ett medborgarperspektiv som fallstudie. Genom användandet av forskning genom design utforskades vilken information simuleringar kan förmedla och hur de kan användas för att ta ett medborgarperspektiv. LÄS MER