Sökning: "Dr Google"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Dr Google.

 1. 1. Autonomi vs. Kontroll : Hur ser det ut på Samhall?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Thomas Christiansson; Per Fredrik Tranfeldt; [2011]
  Nyckelord :Autonomy; factor analysis; motivation; respondents; Samhall; Self- Determination Theory SDT ; corroboration; Autonomi; faktoranalys; motivation; respondenter; Samhall; Self Determination Theory SDT korroborerar;

  Sammanfattning : ABSTRAKTTitel: Autonomi vs. Kontroll. LÄS MER

 2. 2. HOW TO MAKE ANALYSIS WORK IN BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Dr Lilit Axner; [2009]
  Nyckelord :Business Intelligence BI ; analysis tool; Competitive Intelligence CI ;

  Sammanfattning : Competitive Intelligence (CI) has been defined by many authors. These definitions do have certain differences but all of them have a main common feature: They put the accent on the analysis. LÄS MER