Sökning: "Dragan Obradovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dragan Obradovic.

  1. 1. Guidelines for control equipment

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Fysik och elektroteknikTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Fysik och elektroteknikTekniska högskolan

    Författare :Menhel Aghel Dawood; Dragan Obradovic; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Detta examensarbete är utfört på ABB LV System som är en del av företaget ABB i Sverige. Detta är ett företag som bygger kontrollutrustning till kunder som befinner sig i många delar av världen. Vår uppgift var att sätta samman en pärm med riktlinjer för montörerna. LÄS MER