Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Varumärkesanalys för effektiv kommunikation - att presentera den nya produktionen på Novozymes Biopharma Sweden AB.

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

    Författare :Dragana Trivic; [2008]
    Nyckelord :Novozymes; Biopharma; bioteknik; varumärke; Rethink Tomorrow ; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

    Sammanfattning : Denna examensrapport har kommit till som resultat av en varumärkesanalys av bioteknikföretaget Novozymes nya varumärke "Rethink Tomorrow". Syftet med studien har varit att komma fram till hur jag ska presentera varumärket samt den nya produktionen på dotterbolaget Novozymes Biopharma Sweden AB i en stillbildsfilm. LÄS MER