Sökning: "Dragon Rouge"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Dragon Rouge.

 1. 1. Mandragora - Traditionsskapande inom den mörkermagiska orden Mandragora Nox i skuggan av splittringen från Dragon Rouge

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Aneröd Cathia; [2021-11-18]
  Nyckelord :Mandragora Nox; Dragon Rouge; Esoterism; Ockultism; Den vänstra handens väg; Mörk magi; Initiatoriska sällskap; Traditionsskapande; Legitimering;

  Sammanfattning : Abstract:This study is about Mandragora Nox, a Swedish Left-Hand Path order which founding is linked to a schism within the largest Swedish Left-Hand Path group Dragon Rouge. In this thesis, light is shed upon aspects such as legitimacy, invention of tradition, magical transmission and proclaims of an authentic tradition. LÄS MER

 2. 2. Vägen ut i mörkret : En studie om samtida mörk magi i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Religionshistoria

  Författare :Isak Rudberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how the dark magic occult order Dragon Rouge presents, positions and legitimize magical practice in the contemporary Swedish context and the cultic milieu that the order operates in. The research of this study is based of a discursive analysis of the first two initiatory magical courses of Dragon Rouge. .. LÄS MER