Sökning: "Dramatic"

Visar resultat 1 - 5 av 382 uppsatser innehållade ordet Dramatic.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av att leva med hjärntumör

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Angelica Dahlbäck; Layla El-Houley; [2018]
  Nyckelord :Brain tumour; Women; Relatives; Experiences; Hjärntumör; Kvinnor; Närstående; Upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Brain tumour is a disease that can affect the life of the patient, both physically and mentally. Relatives to the patient of brain tumor lives with an uncertainty about how the disease will develop and affect their loved one, which leads to a dramatic change of their everyday life. LÄS MER

 2. 2. Platform Thinking: Considerations for establishing third-party developer-centric ecosystems

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Sylvia Karanja; Björn Arvesen; [2018]
  Nyckelord :platform business models; boundary resources; third-party developers; platform governance; developer marketing; external innovators; lean communication; complementors; integrators; organizational identity; Social Sciences;

  Sammanfattning : There has been a dramatic growth in organizations aiming to leverage the power of platform business models and capture the vast amounts of value stemming from external innovation. Thus, actors are required to open up their innovation processes to third-party developers, and make sure these external resources are incentivized to both enter and remain in the ecosystem. LÄS MER

 3. 3. The Social Media and SMEs Business Growth : How can SMEs Incorporate Social Media

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Lina Yan; Carol Musika; [2018]
  Nyckelord :Social media; SME; business growth; social media implementation.;

  Sammanfattning : Background: The dramatic increase of the popularity of social media has affected in a large extent how SMEs reach and engage with their target customers to promote their products or services and to brand their firms. How SMEs incorporate social media for better business growth has gained huge attention from both academic and industrial sectors. LÄS MER

 4. 4. Better get EUsed to it : A study on how Brexit affects Swedish international firms within the financial and manufacturing sector

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Ytterberg; Viktor Aqvilin; [2018]
  Nyckelord :Brexit; EU; Internationalization; de-internationalization; commitment; uncertainty; risk;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how Brexit induces changes in commitment, uncertainty and risk for Swedish firms in affiliation with the UK market. This study further attempts to elucidate different strategical actions when operating under politically turbulent market conditions. LÄS MER

 5. 5. Lokalsamhällets resiliens mot katastrofer i en svensk kontext. : Möjligheter och hinder gällande att involvera allmänheten i katastrofriskreduceringen. En explorativ fallstudie av Örebro kommun.

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Tove Bodland; [2018]
  Nyckelord :community resilience; disaster risk reduction; public participation; public engagement; risk governance; vulnerability; lokalsamhällets resiliens; katastrofriskreducering; allmänhetens deltagande; risk-governance; sårbarhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Resiliens är ett begrepp som används i allt större utsträckning inom risk och katastrofforskningen för att beskriva samhällets motståndskraft mot, förmåga att återhämta sig från samt utvecklas positivt efter större naturhändelser. Forskning visar på vikten av att involvera alla nivåer i samhället för att skapa resiliens vilket även uttrycks i internationella ramverk för katastrofriskreducering, klimatanpassning och hållbar utveckling. LÄS MER