Sökning: "Dramatism"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Dramatism.

 1. 1. En aning om ett sällsamt universum : En undersökning av C.J.L. Almqvists ”poetiska fuga”

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Caroline Jägerfeld; [2020]
  Nyckelord :Carl Jonas Love Almqvist; the poetic fugue; mathematics; strange loops; animal coeleste; mechanical coeleste; analogy; Douglas Hofstadter; Gödel Escher Bach: an eternal golden braid; non-linear time; Carl Jonas Love Almqvist; epism och dramatism; den poetiska fugan; Tintomara; sällsamma slingor; analogi; isomorfi; matematik; ideotiken; ideotiska metoden; Douglas Hofstadter; Gödel Escher Bach: ett evigt gyllene band;

  Sammanfattning : ABSTRACT And concrete diction Carl Jonas Love Almqvist’s Drottningens juvelsmycke (The Queen's Tiara; 1834) is, along with Amorina, the work primarily associated with the ”poetic fugue” – a concept the author develops in ”Om enheten av epism och dramatism; en aning om den poetiska fugan” (”On the unity of epism and dramatism; a notion of the poetic fugue”; 1821); an essay often considered vague and theoretical by researchers in the field. The meaning of the poetic fugue has been regarded unclear, but mainly considered as some kind of synthesis of epic and dramatic writing. LÄS MER

 2. 2. Stakeholders’ perceptions of purpose-driven brands: The case of Nike’s “Dream Crazy” advertising campaign

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Anastasiia Aniskova; [2020]
  Nyckelord :Social purpose; Brand purpose; Motives; Perceptions; Nike; Colin Kaepernick; Social Sciences;

  Sammanfattning : The present study aims to contribute to the research on stakeholders’ perceptions of brands that take a stand on social issues and by doing so, express their social brand purpose. Social brand purpose is at the core of a brand, and it reflects the brand’s ideal as well as intent to make people’s lives better. LÄS MER

 3. 3. Med barnen som insats : En retorisk målgruppsanalys av reklamfilmer för online-casinon

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Retorik

  Författare :Ellinore Hedbeck; [2020]
  Nyckelord :Rhetoric; young people; second persona; identification; dramatism; pentadic analysis; gambling commercial;

  Sammanfattning : This essay in rhetoric examines TV commercials for some of the biggest online casinos in Sweden. The aim is to identify if these gambling companies are targeting young people under 18 years old in their communication. LÄS MER

 4. 4. ”Är du inte uttalat mot så är du för” : en introduktion till positionering som retoriskt begrepp

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofie Antfolk; [2019]
  Nyckelord :Burke; Positionering; Dramatism; Pentaden;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en introduktion till positionering som retoriskt begrepp.  Jag tycker mig se en splittring i samhället och att en del av det övergripande problemet är att människor inte kan mötas i en diskussion utan, likt ett politiskt maktspel, tar avstånd ifrån oliktänkande. LÄS MER

 5. 5. När verkligheten gör sig påmind: en retorisk kartläggning av hur Stefan Löfvens regering hanterade flyktingsituationen 2015

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Jesper Robild; [2018]
  Nyckelord :Retorik; Stefan Löfven; Åsa Romson; migrationspolitik; dramatism; second persona; socialkonstruktivism; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats tillämpar ett flertal retoriska teoribildningar och tillhörande analysmetoder samt metodiskt bruk av socialkonstruktivism, med ambitionen att kartlägga och därmed öka förståelsen för de språkliga drag som kom till uttryck när Stefan Löfvens regering hanterade omläggningen av flyktingpolitiken hösten 2015. De artefakter som behandlas i en komparativ analys utgörs av Löfvens tal vid en manifestation för flyktingar den 6/9 2015 och den pressträff han höll tillsammans med Åsa Romson den 24/11 2015. LÄS MER