Sökning: "Dramaturgi"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade ordet Dramaturgi.

 1. 1. Skapa trovärdighet online

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mikael Tröhler; [2022]
  Nyckelord :Trovärdighet; Influencer; Kritisk diskursanalys; Norman Fairclough; Dramaturgi; Parasocial relation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study analyzes how the German influencer Rezo can gain credibility through his language in his political youtube-video "The destruction of the CDU," which was released just before the EU election in 2019. The study is inspired by the research of Norman Fairclough and his contribution to the field of discourse analysis. LÄS MER

 2. 2. Dramaturgi i ljudanläggning : En undersökning om övergångar mellan musik och ljudlandskap i Action/Äventyrsspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Ludvig Berggren; [2022]
  Nyckelord :Dataspelsmusik; tystnad tysthet; effekt. soundscape =ljudlandskap ambiance ;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur övergångar mellan miljöljud och musik påverkar spelupplevelsen i dataspel. Studien avgränsar till specifikt utforskande av äventyrsspel. I denna studie används termen soundscape som en översättning av ljudlandskap. LÄS MER

 3. 3. Den blå stolen : En studie om Barncancerfondens reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Ulrika Henriksson; [2022]
  Nyckelord :Emotional marketing; The Childhood Cancer Foundation; TV commercial; semiotics; rhetoric; storytelling; Emotionell marknadsföring; Barncancerfonden; TV-reklam; semiotik; retorik; storytelling.;

  Sammanfattning : Välgörenhetsorganisationer använder sig av emotionell marknadsföring, via bland annat storytelling i reklamfilmer, med avsikten att väcka känslor och erhålla monetära gåvor från mottagarna. En av dessa organisationerna är Barncancerfonden som år 2013 ändrade sitt kommunikationskoncept i takt med att forskningen inom barncancer gick framåt. LÄS MER

 4. 4. Regisserade promenader i urbana skogslandskap : en undersökning av att regissera naturen med hjälp av upplevelseinriktade metoder inom film och landskapsarkitektur

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Agnes Pettersson; [2022]
  Nyckelord :landskapsregi; regisserad landskapspromenad; bildsekvens; serial vision; rörelse; synfält; landskapsgestaltning; sceniska landskap; filmiska landskap; filmteori; filmvetenskap; cinematografi; mise-en-scène; dramaturgi; narrativ;

  Sammanfattning : I mitt arbete har jag undersökt koncept och idéer för regisserade skogspromenader, där den visuella upplevelsen som uppstår ur rörelsen längs en skogsstig styr gestaltningen. Både närmiljön och mer avlägsna vyer tas i beaktande, då båda är en del av den visuella upplevelsen. LÄS MER

 5. 5. Vi gjorde det och jag hade gjort det imorgon igen under samma förutsättningar : En grundad teori om processen att visselblåsa i Sverige

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emelie Olivesten; Venla Söderman; [2022]
  Nyckelord :Visselblåsning; process; Sverige; dramaturgi; grundad teori;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka fenomenet visselblåsning i Sverige med fokus på processen. Att påtala missförhållanden går på många sätt att se som normbrytande då vi människor ofta inordnar oss i ledet med andra. LÄS MER