Sökning: "Dredging"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet Dredging.

 1. 1. Sjösediment som resurs : erfarenheter från olika pilotprojekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Anuliina Svensson; [2021]
  Nyckelord :Sjösediment; återvinning; växtnäring; resurs; internbelastning; fosfor; lågflödesmuddring;

  Sammanfattning : Övergödning uppstår i en sjö på grund av att det släpps ut för mycket näring till sjön, främst fosfor är ett problem som försämrar miljön i och omkring sjön. Enligt vattendirektivet ska alla sjöars status vara god, vilket medför att en övergödd sjö behöver åtgärdas. LÄS MER

 2. 2. Framtidens vattenvård : en kvantifiering av internbelastningen av fosfor i Vansjön och Nordsjön i Norduppland

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Caroline Agrillo; Jens Fölster Jens Fölster; [2021]
  Nyckelord :fosfor; internbelastning; eutrofiering; syrebrist; aluminiumbehandling; biomanipulation;

  Sammanfattning : En kvantifiering av internbelastningen av fosfor gjordes i de eutrofierade sjöarna Vansjön och Nordsjön i Norduppland genom fysiokemisk mätning av vattnet och fraktionsanalys samt inkuberingsanalys av sediment. Mycket låga syrehalter mättes under vintern 2021 medan vattnet var övermättat på syre under våren detsamma året. LÄS MER

 3. 3. Ombyggnad av Klockarforsen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Jonas Backéus; [2021]
  Nyckelord :Hydropower; Dredging; HEC-RAS; Sonar; Vattenkraft; Muddring; Fallhöjd; HEC-RAS; Ekolod;

  Sammanfattning : The water level at Hjälta power station in Faxälven varies depending on the water flow that passes through the power station. The varying water level causes head losses, lesser energy generation and loss of income. The varying water level is caused by a short but narrow and shallow part of the river, known as Klockarforsen. LÄS MER

 4. 4. Muddringssystem förFiberbankar

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :JACOB ANDERSSON; [2021]
  Nyckelord :Dredging; fiber bank; sediment; Bottensediment; fiberbankar; muddring;

  Sammanfattning : Massa- och pappersindustrin i Sverige har genom åren skapat en stor mängd restprodukter i form av pappers- och träfiber och rester av processkemikalier från produktionen. Vidanläggningar på Sveriges östkust deponerades dessa ofta rakt ut i havet där fiber ackumulerats genom åren till fiberbankar. LÄS MER

 5. 5. Changes in habitat suitability for three declining Anatidae species saltmarshes on the Mersey estuary, North-West England

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Cecilia Baggini; [2020]
  Nyckelord :Geography; GIS; habitat suitability model; saltmarsh; protected areas; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Saltmarshes are areas of coastal grassland that are regularly flooded by seawater. They support a large number of resident and migratory bird species, both overwintering and breeding. LÄS MER