Sökning: "Dreissena polymorpha"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Dreissena polymorpha.

 1. 1. Occurence of organic micropollutants (OMPs) in Lake Mälaren using zebra mussels (Dreissena polymorpha) and passive water samplers

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Mikael Isaksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kan vandrarmusslan (Dreissena polymorpha) gynnas för att motverka övergödningssymptom i Vallentunasjön?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :Charlotte Hessulf; [2016]
  Nyckelord :vandrarmussla; Dreissena polymorpha; övergödning; sjö;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker möjligheter och risker med att använda vandrarmusslan (Dreissena polymorpha) som ett verktyg för att minska effekterna av övergödning i Vallentunasjön. Studien söker svar på tre huvudsakliga frågor: 1) Har vandrarmusslan potential att minska effekterna av övergödning i sjöar generellt? 2) Skulle det vara möjligt för vandrarmusslor att minska effekterna av övergödning i Vallentunasjön, och hur skulle det kunna gynnas? 3) Vilka risker finns det med att gynna vandrarmusslan i Vallentunasjön? Vandrarmusslan påträffades i Sverige första gången på 1920-talet. LÄS MER

 3. 3. Is signal crayfish (Pacifastacus leniusculus) able to biologically control the invasive zebra mussel (Dreissena polymorpha)?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Charlotte Malmborg; [2015]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to collect new knowledge about the importance of signal crayfish predation on zebra mussels in Lake Erken. Possibly with implications on biological control of the invasive species in Swedish lakes. LÄS MER

 4. 4. Zebra mussels (Dreissena polymorpha) for assessing microbial contamination and antibiotic resistant bacteria in freshwaters

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Maria Alexandra Bighiu; [2012]
  Nyckelord :Biomonitoring; Zebra mussel; Dreissena polymorpha; faecal contamination; antibiotic resistance; E. coli; Enterococcus;

  Sammanfattning : The suitability of zebra mussels (Dreissena polymorpha) as biomonitoring organisms for faecal contamination of surface waters was examined in both laboratory and field experiments. In addition, the presence of antibiotic resistant bacteria was investigated. LÄS MER

 5. 5. Amphipod fauna of a mesotrophic lake – the distribution of the invasive amphipod, Echinogammarus ischnus

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Elin Wallquist; [2007]
  Nyckelord :invasive; amphipod; Echinogammarus ischnus; Gammarus fasciatus; Hyalella azteca; invadera; märlkräfta;

  Sammanfattning : AbstractIn Oneida Lake, New York, USA, three species of amphipods are present: Hyalella azteca is native, Gammarus fasciatus is invasive and was first observed sometime before 1940 and Echinogammarus ischnus was introduced in 2001 in shallow water. The purpose of this study was to investigate the spatial and temporal abundance of amphipods in Oneida Lake. LÄS MER