Sökning: "Drev"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade ordet Drev.

 1. 1. ”Drevet går” : En kvalitativ studie om Cancel-kultur och kriskommunikation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Erika Åkerström; Michaela Engstrand; [2021]
  Nyckelord :Drev; Cancel-kultur; Media; Kriskommunikation; Diskurs;

  Sammanfattning : Cancel-kultur är ett nytt begrepp som är en kultur där huvudsyftet när någon begått ett misstag, är att direkt hänga ut personen och få denne exempelvis uppsagd från sitt arbete eller utestängd från en specifik miljö. Det startar oftast med ett drev i sociala medier, vilket innebär att en person har blivit uthängd och leder till en snöbollseffekt där hatet mot denna person snabbt eskalerar. LÄS MER

 2. 2. En studie om byggteknik och kulturhistoriska värden för medeltida takkonstruktioner i kyrkor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Jeton Kajtazi; Christopher Berg; [2021]
  Nyckelord :Sustainable management; Cultural-historical values; Medieval roof constructions; Medieval building techniques; Building survey; Hållbar förvaltning; Kulturhistoriska värden; Medeltida takkonstruktioner; Medeltida byggtekniker; Byggnadsundersökning;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att öka kunskapen om de medeltida takkonstruktioner och hur de är uppbyggda. Genom att göra en inventering och byggnadsundersökning av två takkonstruktioner i medeltida kyrkor. LÄS MER

 3. 3. Influence of permafrost disintegration on wetland carbon fluxes in Abisko, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Aida Esmailzadeh Davani; [2021]
  Nyckelord :Physical Geography; Ecosystem Analysis; Permafrost; CH4 flux; CO2 flux; Abisko; Wetlands; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The northern permafrost regions are experiencing a rapid warming as surface temperatures are rising, causing a disintegration of permafrost and a deepening of the active layer (AL). This releases previously frozen carbon, making it available for decomposition by microbes. LÄS MER

 4. 4. Kvinnliga gärningar i en manlig offentlighet Röda Korsets sociala arbete i Örebro under 1920-talet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sara Olsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur Röda Korset i Örebro arbetade med sociala frågor under 1920-talet. Tiden efter första världskriget är intressant just eftersom organisationen nu fickmöjlighet att fokusera mer på nationella och lokala frågor. LÄS MER

 5. 5. Fitnessatleters välbefinnande i relation till den egna kroppen, samt motivation till tävling och träning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ellie Sellgren; Ebba Swärdh; [2021]
  Nyckelord :Body ideal; Body image; Competition; Motivation; Well-being; Kroppsideal; Kroppsuppfattning; Motivation; Tävling; Välbefinnande;

  Sammanfattning : The overall purpose of the present study was to examine fitness athletes' motivation for competition and training as well as athletes' well-being in relation to their own body and its body ideal. A total of six interviewees participated in the study, of which four women and two men aged 25-34 years (M=29, SD=3.31). LÄS MER