Sökning: "Drevelius Markus"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Drevelius Markus.

 1. 1. A study of value investment strategies based on dividend yield, price-to-earnings and price-to-book ratios in Swedish stock market

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Drevelius Markus; Jonas Sormunen; [2018]
  Nyckelord :Value investing; dividend yield; price - to - earnings ratio; price - to - book ratio;

  Sammanfattning : As the existence of value premium has been showed in previous studies, this paper focuses on studying strategies for capitalizing this value premium in Swedish stock market. This paper studies the possible gains and risks of value investing strategies constructed with dividend yield, price-to-earnings (P/E) and price-to-book (P/B) ratios in Swedish stock market during 2006-2016. LÄS MER

 2. 2. Kompetensskillnader vid kreditbedömning : En studie av kompetensens påverkan på kreditbedömning av SME

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Markus Drevelius; Jim Larsson; [2017]
  Nyckelord :Kreditbedömning; Kompetens; Kompetensskillnader; Kreditgivare; Kredittagare; SME;

  Sammanfattning : En anledning till att det kan vara problematiskt att få lån beror på finanskrisen 2008 där bankernas misslyckande i sina kreditbedömningar var avgörande. Komplexiteten i kreditbedömningsprocessen skapar agentproblem, informationsasymmetri och moral hazard. I tidigare forskning menar de att kreditgivarens kompetens påverkar lånebesluten. LÄS MER