Sökning: "Driftstopp"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet Driftstopp.

 1. 1. Kaffepaus : Analys av stopporsaker på paketeringslina hos Arvid Nordquist HAB

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Mimmi Isacson; Caroline Jonviken; [2019]
  Nyckelord :Downtime; short stoppages; micro stops; production; Driftstopp; produktionsstopp; mikrostopp; produktion;

  Sammanfattning : Arvid Nordquist HAB rostar, maler och packar kaffe i sin fabrik i Solna, Stockholm. Efter installation av ett program för produktions- och driftuppföljning, RS Production, har det uppmärksammats att andelen korta stopp (Mikrostopp, varar upp till två minuter) ibland är hög. LÄS MER

 2. 2. Application Server Mobility and 5G Core Network

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ali Symeri; [2019]
  Nyckelord :Fifth Generation Core; Handover; Network Function; Edge cloud; Service mobility; Live migration; Femte Generationen Kärna; Överlämning; Nätverksfunktion; Moln; Tjänströrlighet; Live migration;

  Sammanfattning : With advancements in the mobile network architecture, from the Fourth Generation to the Fifth Generation, a vast number of new use cases becomes available. Many use cases require cloud-based services, where a service is deployed close to the user. LÄS MER

 3. 3. Brandskydd under byggtid med BIM : Förbättringsmöjligheter för brandskyddet under byggtid i skedesstyrda APD-planer med BIM

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Rebecka Lundblad Roth; Ludwig Jerräng Carlstedt; [2018]
  Nyckelord :BIM. Communication. Control. Fire protection at construction sites. Planning. Workplace disposition plans.; APD-planer. BIM. Brandskydd under byggtid. Kommunikation. Planering. Uppföljning.;

  Sammanfattning : Vid en brand på byggarbetsplatsen finns det risk för personskador, skador på egendom och att byggproduktionen hamnar i ett driftstopp som kan bli kostsamt. Det finns brister vid planeringen av brandskyddet under byggtid (BUB) och vid olika arbetsmoment på byggarbetsplatsen. LÄS MER

 4. 4. Gas turbine health assessment during startup and run down using a transient model

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Aron Malmberg; [2018]
  Nyckelord :gasturbin; prognostisering; diagnostik; transient drift; dynamik; modellering; Dymola; SGT-800; kraftgenerering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För att drift av gasturbiner inte ska vara allt för dyrt läggs det mycket energi på smarta lösningar när det kommer till övervakning av gasturbiner. Syftet är att undvika oplanerade stopp genom att kunna ta välinformerade beslut för att kunna genomföra förebyggande underhåll på maskiner. LÄS MER

 5. 5. Instruktioner via förstärkt verklighet för industriellt underhåll

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Rickard Lundberg; Pontus Wedén; [2018]
  Nyckelord :förstärkt verklighet; ar; industriellt underhåll; instruktioner; manual;

  Sammanfattning : Förstärkt verklighet (hädanefter förkortat AR efter engelskans augmented reality) är när virtuellt blandas med verkligt, och används till exempel för mobilspel och inom det militära. Utvecklingen av AR-applikationer har under de senaste åren förenklats, vilket gett upphov till nya möjligheter för tillämpning av AR-tekniken. LÄS MER