Sökning: "Driftstopp"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet Driftstopp.

 1. 1. Kaffepaus : Analys av stopporsaker på paketeringslina hos Arvid Nordquist HAB

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Mimmi Isacson; Caroline Jonviken; [2019]
  Nyckelord :Downtime; short stoppages; micro stops; production; Driftstopp; produktionsstopp; mikrostopp; produktion;

  Sammanfattning : Arvid Nordquist HAB rostar, maler och packar kaffe i sin fabrik i Solna, Stockholm. Efter installation av ett program för produktions- och driftuppföljning, RS Production, har det uppmärksammats att andelen korta stopp (Mikrostopp, varar upp till två minuter) ibland är hög. LÄS MER

 2. 2. Optimering av kompressorstyrning : För kostnadseffektivare styrning av multipla kompressorer i ett tryckluftssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Samuel Sigvardsson; [2019]
  Nyckelord :Air compressors; optimization; air pressure regulation; Kompressorer; optimering; tryckluftsreglering;

  Sammanfattning : För att skapa konkurrenskraft krävs alltid optimering, av flera olika processer, mot mer energi- och kostnads-effektivitet. Anläggningen som används i detta projekt, ett kraftvärmeverk som byggdes så sent som 2015, har dragits med vad som verkat vara en icke optimal drift av tryckluftssystemet med tre identiska, frekvensomformarstyrda kompressorer. LÄS MER

 3. 3. Förstudie om ny standard för släcksystem i tunga gruvfordon : en analys av aktuell situation och framtida behov

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Nike Schweitzer; Sanna Ohlsson; [2019]
  Nyckelord :Fire suppression system; Safety in mining; Mining vehicles; Heavy vehicles; SBF 127; GRAMKO; Släcksystem; Gruvsäkerhet; Gruvfordon; Tunga fordon; SBF 127; GRAMKO;

  Sammanfattning : En brand i en gruva skiljer sig åt jämfört med en brand i en byggnad. Vid brand i en undermarksanläggning uppstår ett omedelbart hot mot de människor som vistas där. Vid en gruvbrand påverkar faktorer såsom sikt, obefintligt dagsljusinsläpp och begränsade utrymningsmöjligheter. LÄS MER

 4. 4. Application Server Mobility and 5G Core Network

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ali Symeri; [2019]
  Nyckelord :Fifth Generation Core; Handover; Network Function; Edge cloud; Service mobility; Live migration; Femte Generationen Kärna; Överlämning; Nätverksfunktion; Moln; Tjänströrlighet; Live migration;

  Sammanfattning : With advancements in the mobile network architecture, from the Fourth Generation to the Fifth Generation, a vast number of new use cases becomes available. Many use cases require cloud-based services, where a service is deployed close to the user. LÄS MER

 5. 5. Optimisation of an aeronautic production line through the managementof tools and the shortage of items

  Master-uppsats, KTH/Flygdynamik

  Författare :Alexis Philippe; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis work is part of a process to ensure the production ramp-up of the A320neo aircraft pylons at Airbus Saint-Eloi factory (Toulouse). The aim of the project was to optimise the production management in order to sustain the transition to a serial production of the assembly lines. LÄS MER