Sökning: "Drilon Blakaj"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Drilon Blakaj.

 1. 1. Empowerment i multisystemisk terapi- en kvalitativ studie av MST teamet i Halmstad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Drilon Blakaj; Liridon Rrmoku; [2015]
  Nyckelord :Multisystemic therapy; Participation; Empowerment; Network; Change; Multisystemisk terapi; Delaktighet; Empowerment; Nätverk; Förändring;

  Sammanfattning : The study was performed based on a qualitative method using a hermeneutical approach used to interpret the semi-structured interviews. The study aimed to investigate the Multisystemic therapy (MST) team in Halmstad municipality perceptions on the treatment method multisystemic therapy for youths from the ages of 12-18 years old. LÄS MER

 2. 2. Felhantering vid informationsutbyte mellan IT-system

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Drilon Blakaj; Jonas Viklund; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problemet med hantering av fel vid informationsutbyte mellan system hos stora företag med komplex IT-arkitektur är bakgrunden till varför denna rapport har skrivits. Det primära företaget i denna studie har varit Sandvik AB.Typiska fel som kan uppstå i sådana sammanhang är så kallade logiska fel. LÄS MER