Sökning: "Drive"

Visar resultat 1 - 5 av 1507 uppsatser innehållade ordet Drive.

 1. 1. Doing What Feels Right - The Role of Employees in Shaping Sustainability Practices

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alexandra Odbjer; Daniella Gustafsson; [2019-07-03]
  Nyckelord :Sustainability; Institutional work; Employees; Meaning; Moral motivations;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Från hus till hus i en återbruksprocess -Potentialen för återbruk som materiell och meningsskapande resurs i nybyggnation.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Jessica Lundmark; [2019-06-17]
  Nyckelord :Recycling; Circular economy; Cultural Heritage; Cultural Heritage process; Conversion;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats, 15 hpBebyggelseantikvariskt programLå 2018/19Göteborgs Universitet, Kulturvård.... LÄS MER

 3. 3. Motion Prediction of Surrounding Vehicles in Highway Scenarios With Deep Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Samir Khays; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Anticipating the future positions of the surrounding vehicles is a crucial task foran autonomous vehicle in order to drive safely. To foresee complex manoeuvresfor longer time horizons, a framework that relies on high-level properties ofmotion and is able to incorporate, e.g. contextual features, is needed. LÄS MER

 4. 4. Förbättring av momentet stuvning av frontlastare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Morgan Weideryd; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta projekt har utförts på Ålö AB i Brännland. De tillverkar frontlastare till traktorer i fabriken i Brännland. I utlastningen staplas frontlastarna på deras specialbyggda pall. Kollit (d. LÄS MER

 5. 5. A licence to drive, is not a licence to drive like James Bond : En kvalitativ textanalys av två bilscener från filmen Spectre, ur ett machokultursperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Dora Blidovic; Josefine Olsson; [2019]
  Nyckelord :Machokultur; män; populärkultur; James Bond; film; bilkörning;

  Sammanfattning : This study focuses on how the popular culture maintains the so called macho culture through the action character James Bond. The macho culture imposes an unhealthy demand for men to be masculine, which affects their mental health. The two longest car scenes are examined in the latest Bond movie Spectre (2015). LÄS MER