Sökning: "Drivkrafter bakom TV"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Drivkrafter bakom TV.

  1. 1. Varför spelar ungdomar våldsspel? : - om FPS spelens attraktion

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Dubravko Salcic; Bahador Mostofi; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Trots att datorspel vuxit i popularitet och fått en större utbredning först under de senaste 10 åren så har många forskare hunnit studera fenomenet. Vissa frågor har studerats utförligt som datorspelsvåldets påverkan på barnen medan andra inte fått lika stor uppmärksamhet. LÄS MER