Sökning: "Drivkrafter bil"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Drivkrafter bil.

 1. 1. Barriers and Driving Forces that Affect Potential Adopters of BECs in Sweden : How the Transition to Battery Electric Cars can be Accelerated

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Christian Asmar; Rade Nikolic; [2021]
  Nyckelord :electric vehicle; potential adopters; car; barriers; driving forces; adoption; diffusion; elektriskt fordon; potentiella användare; bil; hinder; drivkraft; användare; spridning;

  Sammanfattning : The transport industry makes up a significant portion of the carbon dioxide emissions and theg reenhouse effect. Although the transition to electric cars is already happening, the transition is not happening fast enough to meet the EU targets. LÄS MER

 2. 2. Laddning av framtiden : Hinder och drivkrafter för adoptionen av elbilar

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Johan Lövgren; Måns Ulmgren; [2020]
  Nyckelord :Electric cars; Sustainable development; Passenger cars; Electrifying the passenger car fleet; Elbilar; Hållbar utveckling; personbilar; Elektrifiering av personbilsflottan;

  Sammanfattning : Personbilsflottan står för en stor andel av de globala CO2-utsläppen och genom vidare implementering av alternativa drivmedel kan transportsektorn i framtiden bli mer hållbar. Tekniken kring elbilar vad gäller bland annat batteriets kapacitet och bilens prestanda har under de senaste decenniet gjort stora framsteg där elbilen idag är direkt konkurrerande med en bil driven på fossila bränslen i många avseenden. LÄS MER

 3. 3. Hinder och drivkrafter för ett medlemskap i en bilpool

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Kulturgeografi

  Författare :Sara Wiberg; [2015]
  Nyckelord :Tillgänglighet; hållbara transporter; bilpool; bildelning; mobilitet; bilismen;

  Sammanfattning : This study focuses on carpooling and how carpools can be better integrated into today's society. The purpose of the study is to investigate what affects the motorist’s decisions to become a member of a carpool. The study will highlight the barriers and drivers of membership in a carpool. LÄS MER

 4. 4. Rullar "krösan" ända ner till Karlstad? : En studie av företagskulturen inom Helmia.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Linda Olsson; [2007]
  Nyckelord :Företagskultur; organisation; kommunikation; ledarskap; medarbetarskap.;

  Sammanfattning : Uppsatsen beskriver företagskulturen i företaget Helmia Bil. Helmia Bil har verksamheter på flera orter i Värmland och avståndet mellan ledning och anställda är utspritt. Sjukskrivningstalen är relativt låga inom hela organisationen men speciellt låga i Sunne och Torsby. LÄS MER

 5. 5. Att övervinna hinder i form av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sara Dernvall; [2006]
  Nyckelord :Läs-och skrivsvårigheter; Dyslexi; Studentperspektiv; Drivkrafter; Motivation.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta är en uppsats som handlar om hur några studenter i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi hanterar olika läs- och skrivsituationer och hur de kämpar vidare trots sitt funktionshinder. Att ha dyslexi är som att köra bil med handbromsen i, det går men det går åt mycket mer energi och är inte bra i längden. LÄS MER