Sökning: "Drogberoende"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet Drogberoende.

 1. 1. Self-efficacys’ roll och påverkan vid drogberoende : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Robert Fredman; [2019]
  Nyckelord :Self-efficacy; Self-confidence; Patient; Substance abuse; Drug abuse and Drug addiction; Self-efficacy; Self-confedence; Patient; Substance abuse; Drug abuse och Drug addiction;

  Sammanfattning : Bakgrund: Drogberoende patienters upplevda förmåga att hantera sitt drogberoende, antas påverka utfallet av vården. Self-efficacy förmodas spela en framträdande roll, tillsammans med sjuksköterskans förhållningsätt och stöd för denna patientgrupp. LÄS MER

 2. 2. ”Allt var ett mörker, utom tjejen och hunden" : En kvalitativ intervjuundersökning om narkotikaberoende mäns motivation till beteendeförändring

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Sara Johansson; [2019]
  Nyckelord :Drogberoende; Vändpunkt; Motivation; Beteendeförändring; Uppsökande insatser;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks vad som kan motivera narkotikaberoende individer till att förändra sitt beteende och leva fri från narkotika. Syftet är att undersöka vad som kan motivera en person med drogproblem till att uppnå, och bibehålla, ett nyktert liv, samt om de anser att socialtjänstens insatser varit behjälpliga i detta. LÄS MER

 3. 3. Mellan hopp och förtvivlan : En kvalitativ studie om föräldrar till drogberoende barn

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Susanna Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Anhörig; föräldrar; drogberoende; medberoende; roller; sociala band; relationer;

  Sammanfattning : Många människor i Sverige lider av en beroendeproblematik och dessa har i sin tur anhöriga som står dem nära. Anhöriga är en grupp som det har talats alltför lite om och som forskningsämne är det underforskat på både nationell och internationell nivå. LÄS MER

 4. 4. Motiverande samtal som ett verktyg för sjuksköterskan inom den psykiatriska vården och inom beroendevården : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mehran Voghoui; Minna Voghoui; [2018]
  Nyckelord :MI; Psykiatriska sjukdomar; Beroendesjukdomar; Behandlingsföljsamhet;

  Sammanfattning : Forskning har visat att Motiverande samtal, Motivational interviewing (MI), främjar delaktighet, följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling och positiva livsstilsförändringar hos patienter. Inom den psykiatriska sluten–och öppenvården samt beroendevården möter sjuksköterskor patienter med allvarliga psykiatriska sjukdomar samt beroendesjukdomar såsom alkoholberoende. LÄS MER

 5. 5. Hopp om förändring : Åtta föräldrars upplevelse av ett vuxet barns drogproblem

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nina Vesterlund Vallo; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Drogmissbruk och drogberoende har en negativ effekt psykiskt och fysiskt både hos personen som använder droger och dess familj. Syftet med denna av fenomenologi inspirerade studie var att få en djupare förståelse för hopp hos föräldrar som har barn med drogproblem. Deltagarna var fyra mammor och fyra pappor, som intervjuades var för sig. LÄS MER