Sökning: "Drogberoende"

Visar resultat 11 - 15 av 27 uppsatser innehållade ordet Drogberoende.

 1. 11. Sjuksköterskor i beroendevården och deras erfarenheter av att möta anhöriga när deras närstående räknas som vuxen och byter vårdform

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Eva Clasing; [2016]
  Nyckelord :Alcohol use disorder; Life situation; Mental illness; Psychiatric nursing; Relatives; Substance use disorder; Transition; Young adult; Alkoholberoende; Anhörig; Drogberoende; Livssituation; Psykiatrisk sjuksköterska; Psykisk ohälsa; Transition; Ung vuxen;

  Sammanfattning : Background: When a person has a pattern of psychoactive substance and/or alcohol use that is causing damage to health family members are affected. The quality of life of parents, siblings, children, partners and other relatives may be severely impaired. LÄS MER

 2. 12. Drogberoende och smärta - patienters upplevelser av bemötandet i vården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Cicilia Andersson; Paulina Espinoza Tapia; [2016]
  Nyckelord :Drug addiction; Pain; Patients experiences; Health care professionals attitudes; Drogberoende; Smärta; Patientens upplevelse; Vårdpersonalens bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor i allmänt upplever det svårt att smärtlindra patienter eftersom smärta är en subjektiv företeelse. Sjuksköterskor belyser att det råder en brist på kunskap och riktlinjer vid hantering av smärtlindring. LÄS MER

 3. 13. "Men va fan, håll upp i 9 månader iaf!" : Föreställningar om rökande gravida. En kritisk diskursanalys enligt Michel Foucault

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Anna Porsefalk; [2015]
  Nyckelord :Public Health; discours; pregnancy; smokers; attitudes; Folkhälsa; Diskurs; graviditet; rökare; attityder;

  Sammanfattning : Tobak är den drog i världen som skördar flest människoliv. Beroendet och påverkanbåde som aktiv och passiv rökare påverkar både individens hälsa och folkhälsannegativt och ett förebyggande hälsofrämjande arbete är ständigt aktuellt. LÄS MER

 4. 14. Vårdgivares attityder mot personer med beroendesjukdom i den somatiska vården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Fanny Jonsson; Jennifer Stålhult; [2015]
  Nyckelord :Attityder; Beroendesjukdom; Alkoholberoende; Drogberoende; Vårdgivare;

  Sammanfattning : BakgrundBeroendesjukdomar är inom den somatiska vården ett främmande område, trots att beroende är en stor folkhälsoutmaning i Sverige. Beroendesjukdom kräver en komplex behandling och omvårdnad och kunskap är grundläggande för att kunna erbjuda adekvat vård. LÄS MER

 5. 15. Sjuksköterskors attityder till beroende : En litteraturöversikt om sjuksköterskors attityder till patienter med drogberoende

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Linn Johansson; Louise Johansson; [2014]
  Nyckelord :attitudes; nurses’; addiction; drugs; attityder; sjuksköterskor; beroende; droger;

  Sammanfattning : Bakgrund: Missbruk och beroende definieras olika i samhället. Personer med missbruk och beroende kan inom hälso- och sjukvården jämföras med att ha en hjärtsjukdom eller liknande. Attityder innefattar tre komponenter; kunskap-, tanke- och känslokomponent. Dessa påverkar hur människan skapar attityder till ett visst fenomen. LÄS MER