Sökning: "Droger hjärnan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Droger hjärnan.

  1. 1. Bakau versus Varberg - Prevention av infektionssjukdomar samt alkohol- och droganvändning i Gambia och Sverige

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

    Författare :Johannisson Jennie Johansson Christine; [2007-06-12]
    Nyckelord :Prevention; infektionssjukdomar; alkohol och droger; utvecklingsland och utvecklat land.; Prevention; infectious diseases; alcohol and drugs; developed country and undeveloped country.;

    Sammanfattning : Folkhälsovetenskapligt program.... LÄS MER