Sökning: "Droger och missbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade orden Droger och missbruk.

 1. 1. “Hellre vara ett rovdjur än att bli uppäten”. Fem mäns berättelser om våld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Robert Berg; Jonna Grevle; [2021-05-26]
  Nyckelord :strainteori; sociala band; maskulinitet; våld; kriminalitet; mobbning; hegemonisk maskulinitet; droger; missbruk; känslor; skam; ilska;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att studera hur fem män retroperspektivt beskriver deras väg in i våldskriminalitet. Vår avsikt var att titta närmare på vilka faktorer i omgivningen som banat väg för en våldskriminell utveckling, samt vilka individuella faktorer och motiv som männen anser ha bidragit till deras utförande av våldsbrott. LÄS MER

 2. 2. "Man var liksom kidnappad i hjärnan. Av sig själv" : En kvalitativ studie om att lämna det kriminella livet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Erika Grund; Karolina Nowak; [2021]
  Nyckelord :criminality; turning points; life stories; desistance; addiction; kriminalitet; vändpunkter; livshistorier; upphörande; missbruk;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka deltagarnas självbeskrivna vändpunkter som möjliggjort upphörandet från kriminalitet och droger, samt vilka faktorer som beskrivits som centrala i upprätthållandet av den nya livsstilen. Studien har baserats på sex intervjuer med personer som tidigare levt ett kriminellt liv. LÄS MER

 3. 3. Se mig som en människa, inte som en missbrukare : En litteraturstudie om hur personer med drogmissbruk upplever bemötandet av hälso- och sjukvårdspersonalen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Veronica Bergström; Sara Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Bemötande; droger; hälso- och sjukvårdspersonal; missbruk; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Droganvändningen i Sverige ökar och drogmissbruk ses idag som ett folkhälsoproblem. Ofta behöver personer med ett drogmissbruk söka somatisk vård för sjukdomar eller skador som uppstått på grund av sitt drogmissbruk. Hälso- och sjukvårdspersonal kan därför stöta på dessa personer oberoende av vilket område de arbetar inom. LÄS MER

 4. 4. Vad krävs för att leva drogfritt? En kvalitativ intervjustudie bland Anonyma Narkomaner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Stina Olsson; Simon Fagerström; [2021]
  Nyckelord :12-steg; Anonyma Narkomaner; Drogfri; Gemenskap; Motivation; Narkotikabruk; Social Sciences;

  Sammanfattning : Narkotikabruk leder ofta till skador på den fysiska och psykiska hälsan. Konsekvenserna av att bruka narkotika är bland annat försämrad impulskontroll, leversjukdomar, psykoser och ökad risk att dö i förtid. Därtill kan det råda svårigheter att sluta nyttja droger eftersom den missbrukande individen upplever abstinensbesvär. LÄS MER

 5. 5. “...störst av allt är sorgen över det som aldrig blev, livet som blev så fel.” : En studie om 39 anhörigas upplevelser av att ha en närstående med drogmissbruk

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Moa Söderlund; Emma Wallin; [2021]
  Nyckelord :Anhörig; missbruk; droger; medberoende; konsekvenser; anhörigstöd;

  Sammanfattning : I skuggan av varje person i drogmissbruk finns oftast fyra till fem anhöriga som på något sätt dras in i personens beroendesjukdom. Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter anhöriga till personer med drogmissbruk har samt vilka erfarenheter som existerar kring anhörigstöd. LÄS MER