Sökning: "Droger och missbruk"

Visar resultat 16 - 20 av 153 uppsatser innehållade orden Droger och missbruk.

 1. 16. Vårdpersonalens attityd till alkohol- och drogmissbrukare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Mathias Johannesson; Lisa Viberg; [2018]
  Nyckelord :Vårdpersonal; attityder; alkohol; droger; missbrukare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Missbruk av alkohol och droger är ett globalt problem. Droganvändandet påverkar många människor och sätter stora krav på samhället. Missbruket är ett hot mot hälsan och därför möter sjukvården dessa människor i stor utsträckning. Forskning visar att det finns en negativ syn på personer med ett missbruk inom vården. LÄS MER

 2. 17. Effektivitet kontra rättssäkerhet : en begreppsanalytisk studie av FN:s narkotikapolitik ur ett utilitaristiskt perspektiv som innefattar mänskliga rättigheter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Johanna Caminati Engström; [2017]
  Nyckelord :begreppsanalys; missbruk; narkotikapolitik; FN; mänskliga rättigheter; droger; utilitarism; Human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mänskliga rättigheter, säkerhet och utveckling är tre grundläggande och vägledande principer inom FN:s verksamhet. I den globala narkotikapolitiken finns det dock en rad kontradiktioner som inte är i enlighet med de tre principerna. LÄS MER

 3. 18. HR-medarbetares upplevelser kring spelprevention och policyimplementering på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Martin Axelsson; [2017]
  Nyckelord :Gambling prevention; Human Resources; HR; Human Resource Management; gamling; gambling guidelines; gambling policies; problematic gambling; betting; harmful use; online gambling; workplace environment; workplace learning; public health; HR implementation; Spelprevention; spelproblem; organisationspedagogik; folkhälsa; Folkhälsomyndigheten; nätcasino; kasinospel; onlinespel; spelmissbruk; medberoende; mobilspel; skadligt bruk; missbruk; riskbruk; hasardspel; spel om pengar; betting; Alna; undervisning på arbetsplatsen; policys och riktlinjer kring skadligt bruk; datorspelsmissbruk; implementering av riktlinjer; HR; Human resources; Human resource management; arbetsplatslärande; HR implementering;

  Sammanfattning : Skadligt bruk är ett brett begrepp som omfattar många olika former av bruk, till exempel av alkohol, droger eller spel om pengar vilket kan påverka arbetsprestationen negativt hos en arbetstagare. På uppdrag av Folkhälsomyndigheten ville man värdera verkningsgraden av genomförda utbildningsinsatser kopplat till problematiskt spelande. LÄS MER

 4. 19. Återfallsprevention, tänker vi lika? : En jämförande studie avseende samsyn i återfallspreventiv behandling

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Ellinor Jakobsson; [2017]
  Nyckelord :Återfallsprevention; samsyn mellan grupper; preventiv behandling; klienter; kursledare.;

  Sammanfattning : Previous studies have shown that concordance between professionals and clients regarding treatment content, goals and practice in drug-related treatment results in reduced drug use. Concordance also contributes to reduced degree of criminal acts and an increased power of their own life’s. LÄS MER

 5. 20. Hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser av att vårda patienter med missbruksproblematik : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Annie Forsman; Sofia Forsell; [2017]
  Nyckelord :Healthcare professionals; Experiences; Substance users; Substance abuse; Addiction; Joyce Travelbee; Stigmatization; Hälso- och sjukvårdspersonal; Upplevelser; Brukare; Missbruk; Beroende; Joyce Travelbee; Stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle är ordet missbruk ofta stigmatiserat och har en negativ klang. Användandet av olagliga droger ökar i samhället vilket innebär en större belastning på hälso- och sjukvården. LÄS MER