Sökning: "Droger och missbruk"

Visar resultat 21 - 25 av 156 uppsatser innehållade orden Droger och missbruk.

 1. 21. HR-medarbetares upplevelser kring spelprevention och policyimplementering på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Martin Axelsson; [2017]
  Nyckelord :Gambling prevention; Human Resources; HR; Human Resource Management; gamling; gambling guidelines; gambling policies; problematic gambling; betting; harmful use; online gambling; workplace environment; workplace learning; public health; HR implementation; Spelprevention; spelproblem; organisationspedagogik; folkhälsa; Folkhälsomyndigheten; nätcasino; kasinospel; onlinespel; spelmissbruk; medberoende; mobilspel; skadligt bruk; missbruk; riskbruk; hasardspel; spel om pengar; betting; Alna; undervisning på arbetsplatsen; policys och riktlinjer kring skadligt bruk; datorspelsmissbruk; implementering av riktlinjer; HR; Human resources; Human resource management; arbetsplatslärande; HR implementering;

  Sammanfattning : Skadligt bruk är ett brett begrepp som omfattar många olika former av bruk, till exempel av alkohol, droger eller spel om pengar vilket kan påverka arbetsprestationen negativt hos en arbetstagare. På uppdrag av Folkhälsomyndigheten ville man värdera verkningsgraden av genomförda utbildningsinsatser kopplat till problematiskt spelande. LÄS MER

 2. 22. Återfallsprevention, tänker vi lika? : En jämförande studie avseende samsyn i återfallspreventiv behandling

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Ellinor Jakobsson; [2017]
  Nyckelord :Återfallsprevention; samsyn mellan grupper; preventiv behandling; klienter; kursledare.;

  Sammanfattning : Previous studies have shown that concordance between professionals and clients regarding treatment content, goals and practice in drug-related treatment results in reduced drug use. Concordance also contributes to reduced degree of criminal acts and an increased power of their own life’s. LÄS MER

 3. 23. Hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser av att vårda patienter med missbruksproblematik : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Annie Forsman; Sofia Forsell; [2017]
  Nyckelord :Healthcare professionals; Experiences; Substance users; Substance abuse; Addiction; Joyce Travelbee; Stigmatization; Hälso- och sjukvårdspersonal; Upplevelser; Brukare; Missbruk; Beroende; Joyce Travelbee; Stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle är ordet missbruk ofta stigmatiserat och har en negativ klang. Användandet av olagliga droger ökar i samhället vilket innebär en större belastning på hälso- och sjukvården. LÄS MER

 4. 24. Sjuksköterskors attityder och erfarenheter av att möta personer som har ett substansmissbruk : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Martina Haglöf Bolinder; Martina Löfström Danielsson; [2017]
  Nyckelord :Experience; nurses’ attitudes; substance use disorder; Erfarenhet; sjuksköterskors attityder; substansmissbruk;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige uppskattas att 29500 personer utvecklat ett problematiskt narkotikabruk. Droger påverkar hjärnans delar som är kopplade till känslor av lust och välbehag. Narkotika är beroendeframkallande, hälsofarligt och påverkar hela människan. LÄS MER

 5. 25. Allmänsjuksköterskans attityder vid vård av patienter med missbruksproblematik : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Stefanie Recabarren; Eemil Kaikkonen; [2017]
  Nyckelord :Attityder; fördomar; missbruk; misstro; sjuksköterskeperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Missbruk innebär ett missanpassat bruk av alkohol och droger. Sverige har både preventiva åtgärder mot missbruk och åtgärder under ett aktuellt missbruk. Personer med missbruk är en stigmatiserad grupp där mer kunskap om denna grupp bör fås. LÄS MER