Sökning: "Drones"

Visar resultat 1 - 5 av 184 uppsatser innehållade ordet Drones.

 1. 1. Established forest firefighting techniques: A qualitative review of practices among the Swedish fire services.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Muhammad Humza Khan; [2021]
  Nyckelord :Forest fires; firefighting techniques; Scientometric analysis; Effectiveness; Questionnaire; Direct attack; Indirect attack; Firelines; Prescribed burning; Aerial firefighting; Flanking; Hot-spotting; Cold trailing.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Methods and equipment used for fighting forest fires are different from the ones used in urban fires. Generally, the wildfires are intense, require more resources and tend to spread rapidly. LÄS MER

 2. 2. Drönarteknik vid järnvägsunderhåll

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Lukas Nilsson; Philip Beermann; [2021]
  Nyckelord :Drone technology; railway; maintenance; Trafikverket; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att analysera potentialen och konsekvenserna av att använda drönarteknik för järnvägsunderhåll i Sverige. Arbetet har genomförts i samarbete med företaget Nordic Infracenter, som ett underprojekt till projektet Framtidens Järnväg. LÄS MER

 3. 3. Diverse Time Redundant Triplex Parallel Convolutional Neural Networks for Unmanned Aerial Vehicle Detection

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Hubert Stepien; Martin Bilger; [2021]
  Nyckelord :Convolutional Neural Network; Dependability; Diverse Neural Networks; UAV; Parallel Neural Networks; Time Redundancy;

  Sammanfattning : Safe airspace of airports worldwide is crucial to ensure that passengers, workers, and airplanes are safe from external threats, whether malicious or not. In recent years, several airports worldwide experienced intrusions into their airspace by unmanned aerial vehicles. LÄS MER

 4. 4. Den taktiska eller teknologiska framgången i Nagorno-Karabach 2020

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Andréas Forsberg; [2021]
  Nyckelord :Nagorno-Karabach; Azerbaijan; taktik; teknik;

  Sammanfattning : This study examines the correlation between tactics and technology in the case of the war overNagorno-Karabakh 2020, between Azerbaijan and Armenia. There is a debate going on aboutwhether the high-tech drones from Turkey and Israel were the decisive factors in the war, or if thetactical aspects and preparations is what gave the main success of the war. LÄS MER

 5. 5. Användning av drönarteknik vid överlåtelsebesiktning av hus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Nicklas Hansson; Maria Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Drones; transfer inspection; Drönare; överlåtelsebesiktning;

  Sammanfattning : Syftet med följande examensarbete har varit att undersöka vilken effekt implementering av drönare har vid överlåtelsebesiktningar, samt om detta är praktiskt genomförbart. Svårigheter med att besikta yttertak på grund av rådande arbetsmiljöregler samt den betydande fallrisken det medför ligger till grund för detta arbete. LÄS MER