Sökning: "Drosophila paulistorum"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Drosophila paulistorum.

 1. 1. An RNA comparison study between the Amazonian, Centro-American and Orinocan semispecies of Drosophila paulistorum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Erik Hedman; [2020]
  Nyckelord :Drosophila paulistorum; D. paulistorum; RNA-seq; RNA-seq comparison study; Differential expression analysis; Amazonian semispecie; Centro-American semispecie; Orinocan semispecie;

  Sammanfattning : Differential expression analysis can be a powerful method to investigate expressed differences between closely related species. Our ambition is to highlight differentially expressed nuclear genes to explain the hybrid incompatibilities among the Amazonian, Centro-American and Orinocan semispecies of Drosophila paulistorum. LÄS MER

 2. 2. Inheritance patterns of mitochondrial DNA in Drosophila paulistorum: substantial paternal transmission and the possible role of mitochondria in speciation

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildningUppsala universitet/Institutionen för cell- och molekylärbiologi

  Författare :Jonathan Haars; [2019]
  Nyckelord :Drosophila Paulistorum; speciation; mitochondria; paternal transmission; paternal leakage; mtDNA; inheritance; hybridization;

  Sammanfattning : Direct studies of speciation are possible in the superspecies complex of Drosophila paulistorum, which consists of six different semispecies undergoing incipient speciation. Strict maternal inheritance of mitochondria is the most common pattern of mitochondrial inheritance in animals. LÄS MER