Sökning: "Drottninggatan"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet Drottninggatan.

 1. 1. Petissans gård på Skansen. En fallstudie av en historisk trädgård som flyttats till ett friluftsmuseum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Erika Petersson; [2019-04-26]
  Nyckelord :historical gardens; garden conservation; open-air museum; Skansen;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER

 2. 2. Säkerhetspolisens hantering av terrorism : En kvalitativ idéanalys om nationellt intresse & individens frihet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Hanna Ziarat Zadeh; [2019]
  Nyckelord :Säkerhetspolisen; terrorism; securitization; liberalism; realism;

  Sammanfattning : The aim of this report is to analyze the Swedish security service Säkerhetspolisen (SÄPO) actions against terrorism in Sweden. The report will also focus on analyzing the new strategies that the state has implemented for SÄPO after the terrorist attack which happened in Sweden 7th of June 2017 on Drottninggatan. LÄS MER

 3. 3. Promenadvänliga stadsgator och folkhälsa : en studie av Drottninggatan i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Niklas Karlzén; [2019]
  Nyckelord :promenadvänlighet; rörelsemönster i staden; fysisk aktivitet på recept; fysisk gatumiljö; gatulandskap;

  Sammanfattning : Det finns tydliga bevis för att promenadvänliga miljöer kan ha många positiva effekter på människors fysiska aktivitet och därmed deras hälsa. Icke-smittsamma sjukdomar är den vanligaste orsaken till dödsfall världen över och år 2015 uppskattades dödssiffran till cirka 40 miljoner människor, där fysisk inaktivitet är en av de mest kända riskfaktorerna. LÄS MER

 4. 4. "Då höll han fram sitt svärd." : En systemisk-funktionell grammatisk analys av gärningsmannens förekomst i materiella processer i svenska tidningar efter terrordåd i Sverige.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johan Borg; [2019]
  Nyckelord :systemisk-funktionell grammatik; materiella processer; terrordåd; Trollhättan; Kronan; Stockholm; Drottninggatan; gärningsmannen; skolattack; lastbilsattack;

  Sammanfattning : Finns det skillnader mellan hur två olika attentat beskrivs i olika svenska tidningar? Om det finns en skillnad, går det att se skillnaden mellan attentaten eller mellan tidningarna, eller båda? Dessa frågor besvarar den här uppsatsen. Jag har med, hjälp av systemisk-funktionell grammatik, undersökt om det finns någon skillnad mellan hur en svensk kvällstidning (Aftonbladet) och en svensk morgontidning (Göteborgsposten) beskrivit gärningsmannens handlingar med avseende på materiella processer i artiklar publicerade dagarna efter två olika terrorattentat. LÄS MER

 5. 5. Att tala under kaos. En retorisk analys av myndigheters kriskommunikation under skogsbranden i Västmanland 2014 och attentatet på Drottninggatan 2017

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Michelle Langeblad; [2018-10-29]
  Nyckelord :kris; kriskommunikation; retorik; ethos; logos; pathos; myndighetskommunikation; skogsbranden i Västmanland; attentatet på Drottninggatan;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur fem myndigheter kommunicerade under två olika kriser; skogsbranden i Västmanland 2014 respektive attentatet på Drottninggatan 2017. Syftet var att undersöka de berörda myndigheternas kriskommunikation och deras användande av de retoriska appellformerna ethos, logos och pathos utåt mot samhället under respektive kriser och jämföra dem med varandra. LÄS MER