Sökning: "Drugs"

Visar resultat 1 - 5 av 1549 uppsatser innehållade ordet Drugs.

 1. 1. Vishing: ett ökande hot : Hur Sveriges regioner bemöter vishing inom hälso- och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Tim Andersson; Emil Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Information security; phishing; vishing; social engineering; healthcare; Informationssäkerhet; phishing; vishing; social engineering; hälso- och sjukvården;

  Sammanfattning : Vishing är en phishing-variation som inte är dokumenterad och studerat som den mer traditionella mejl-phishing. Variationen har växt de senaste åren, speciellt under pandemin. Samtidigt har ökade attacker mot hälso- och sjukvården observerats i och med en belastning mot sektorn. LÄS MER

 2. 2. Åtgärder för att motverka och lindra symtom vid muntorrhet hos vuxna : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Marija Milosheska; Lidia Osawese Eguabor; [2022]
  Nyckelord :Acupuncture; Electrical nerve stimulation; Hyposalivation; Pilocarpin; Xerostomia; Akupunktur; Elektrisk nervstimulering; Hyposalivation; Pilokarpin; Xerostomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Muntorrhet är vanligt förekommande i den vuxna befolkningen och epidemiologiska studier visar att dess förekomst ökar med åldern vilket leder till att salivproduktionen minskar, vilket är en följd av systemiska sjukdomar, läkemedel och strålbehandling av huvud- och halscancer. Syftet: Syftet med studien var att beskriva olika åtgärder som finns för att lindra muntorrhet hos vuxna. LÄS MER

 3. 3. Hur effektivt är kombinationsterapi med adefovir och lamivudin jämfört med monoterapi med adefovir hos personer med kronisk hepatit B

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emilia Johansson; [2022]
  Nyckelord :Hepatit B virus; kronisk hepatit B; adefovir; lamivudin;

  Sammanfattning : Sammanfattning Hepatit B virus (HBV) tillhör familjen hepadnavirus och kronisk HBV finns hos ungefär 257 miljoner människor. Kronisk HBV kan orsaka levercirros och hepatocellulärt karcinom (HCC) och andra svåra leversjukdomar vilket leder till 887,000 dödsfall per år. Symptomen för HBV är illamående, gulsot och mörkfärgat urin. LÄS MER

 4. 4. En litteraturstudie om curcumins effekt och säkerhet vid behandling av knäartros : Kan curcumin användas som substitut för NSAID samt paracetamol hos patienter med knäartros?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Felicia Wanneborn; [2022]
  Nyckelord :Curcuma longa; gurkmeja; curcuminoid; curcumin; knäartros; osteoartrit; NSAID;

  Sammanfattning : Introduktion: Knäartros är en degenerativ och låggradig inflammationssjukdom, som ungefär 22,9 % av alla över 40 år lider av. Det drabbar oftare kvinnor än män, och risken ökar vid bland annat fetma samt tidigare ledskador. LÄS MER

 5. 5. Phenotypic profiling and drug screening in Rhabdomyosarcoma cell lines

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Laura Martina Lang; [2022]
  Nyckelord :Rhabdomyosarcoma; Phenotypic profiling; Phenotypic drug screening;

  Sammanfattning : Rhabdomyosarcoma (RMS) is a type of soft tissue sarcoma that mainly occurs in children. RMS can be divided into two subtypes embryonal (ERMS) and alveolar (ARMS). The ARMS subtype can be especially aggressive when a balanced chromosomal translocation is present. LÄS MER