Sökning: "Drupal"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Drupal.

 1. 1. Informationsarkitektur, en fråga om designprinciper : En studie av Content Management Systems informationsarkitektur

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Joakim Byvik; Victor Haji Karimian; [2019]
  Nyckelord :Content Management System; Information architecture; CMS;

  Sammanfattning : This study aims to answer the questions whether Content Management Systems follow basic information architecture principles whilst designing and developing its systems. The study outlines the three basic areas within information architecture; labeling, information structure and organization, and navigation systems and establishes hypothesis based on the theory surrounding these areas. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar beslut att inte uppgradera verksamhetens IT-system : En fallstudie av en Drupal- och Windows-användande organisation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Tobias Berndtsson; [2018]
  Nyckelord :uppgraderingar; affärssystem; beslut; förpackad programvara; kritiska framgångsfaktorer; efter-införandet;

  Sammanfattning : I en miljö med kontinuerlig förändring står organisationer inför utmaningen att bestämma när eller om de ska investera i uppgradering av informationsteknologi. Att uppgradera befintlig informationsteknologi till en nyare version kan för många verka självklart, men i vissa fall väljer ändå organisationer att inte genomföra tillgängliga uppgraderingar   Studien består av två beslutsfattanden rörande uppgraderingar av två olika systemtyper i samma organisation. LÄS MER

 3. 3. Prestandamätning av två ramverk på en nyhetsida genom responstid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Admir Sahman; [2018]
  Nyckelord :CMS; responstid; PAC; MVC; Drupal; Laravel; nyhetssida;

  Sammanfattning : Arbetet undersöker ifall responstiden är lägre eller högre med en nyhetssida uppbyggd med ett ramverk utan infrastrukturen CMS jämfört med ett ramverk med infrastrukturen CMS. Enligt hypotesen kommer ramverket utan infrastrukturen CMSprestera bättre vid stora dataset gentemot ramverket utan infrastrukturen CMS. LÄS MER

 4. 4. Prestandamätning av två ramverk på en nyhetssida genom responstid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Admir Sahman; [2018]
  Nyckelord :CMS; responstid; PAC; MVC; Drupal; Laravel; nyhetssida;

  Sammanfattning : Arbetet undersöker ifall responstiden är lägre eller högre med en nyhetssida uppbyggd med ett ramverk utan infrastrukturen CMS jämfört med ett ramverk med infrastrukturen CMS. Enligt hypotesen kommer ramverket utan infrastrukturen CMS prestera bättre vid stora dataset gentemot ramverket utan infrastrukturen CMS. LÄS MER

 5. 5. Umbraco, EPiServer, WordPress, Drupal och egen-utvecklade CMS - Utvecklares åsikter

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Stefan Albrecht; Morgan Axelsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER