Sökning: "Dry matter"

Visar resultat 1 - 5 av 244 uppsatser innehållade orden Dry matter.

 1. 1. Silage quality of grass and red clover-dominated forages as affected by particle size and additive, when ensiled at different dry-matter concentrations

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Malin Hamberg; [2021]
  Nyckelord :additive content; dry matter; particle size; silage quality;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka effekterna av partikelstorlek samt typ och dosering av kemiska tillsatser på ensilagekvalitet och lagringsstabilitet hos klöverdominerat ensilage och gräsensilage vid två torrsubstans (TS)-halter. Partikelstorlekarna var ca 24 cm för långt ensilage och ca 5 cm för hackat ensilage. LÄS MER

 2. 2. Alkaline Protein Extraction of Oat Bran and Oat Endosperm Flour - the Effect of pH during Extraction and Precipitation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Bella Nielsen; Alva Rodhe; [2021]
  Nyckelord :Oats; Protein; Alkaline extraction; Protein extraction; Plant-based proteins; Oat protein; Oat bran; Oat endosperm; Iso-electric precipitation; Food engineering; Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : An increased understanding of the negative impacts of animal-based proteins, on both environment and health, has led to a rise in the demand for plant-based proteins. To meet the demands, conventional crops must be efficiently utilized. LÄS MER

 3. 3. Using Sentinel-2 Satellite Images to Estimate Traits of Forage Grasslands

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Författare :Niklas Zeiner; [2021]
  Nyckelord :Remote sensing; Forage grasslands; Sentinel-2; Dry matter yield; Canopy average height; Total leaf chlorophyll content; Partial least squares; Support vector machines;

  Sammanfattning : In this project, regression models based on data from field measurements and spectral information extracted from satellite imagery were used to estimate traits of forage grasslands; dry matter yield, canopy average height and total leaf chlorophyll. Four fields at SLUs Röbäcksdalen field station were sampled on 22 occasions and a total of 198 samples, including measurement of the highest plant, canopy height, leaf chlorophyll content, canopy spectral reflectance and biomass were collected. LÄS MER

 4. 4. Sinperiodens inverkan på nästkommande laktation : hur vanliga produktionssjukdomar kan förbyggas

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Tilde Larsson; Elisabet Nilsson; [2021]
  Nyckelord :dry cow; dry period; dry cow management; dry cow feeding; acetonemia; ketosis; displaced abomasum; dry cow fertility; fatty liver; hypokalcemia;

  Sammanfattning : I takt med att avkastningen hos mjölkkor ökat på grund av förbättrade avelsstrategier och bättre management har också produktionssjukdomarna fortsatt vara närvarande, framför allt vid tiden runt kalvning. Vid denna tid är kon extra utsatt på grund av att hon ofta drabbas av negativ energibalans vilket kan leda till fysiologiska och biokemiska förändringar i kroppen. LÄS MER

 5. 5. Olika oorganiska kvävekällors effekt på blåbärsplantors tillväxt

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Ella Lynander; [2021]
  Nyckelord :kväve; ammonium; nitrat; saltstress; ledningstal; blåbär; vaccinium; tillväxt; nitrogen; ammonium; nitrate; salt stress; conductivity; blueberry; growth;

  Sammanfattning : Blåbärsproduktion har ökat i Sverige under 2010-talet, och av de många olika arter av blåbär som finns är det främst Vaccinium corymbosum som odlas. Odlingen kräver näringstillförsel, där kvävet har en viktig roll att spela. LÄS MER