Sökning: "Du Pont"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Du Pont.

 1. 1. Hållbar kommunikations finansiella påverkan på företag inom fast fashion : En kvantitativ innehållsanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Michelle Zetterberg; Viktor Granholm; Kajsa Rutgersson; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; Instagram; fast fashion; profitability; impact; communication.; Hållbarhet; Instagram; fast fashion; lönsamhet; påverkan; kommunikation.;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to explore from a business perspective whether it is important for fast fashion companies to communicate about environmental sustainability on social media. The purpose is thus to study how fast fashion companies, who are active in the Swedish market, communicate about environmental sustainability. LÄS MER

 2. 2. Åstadkomma finansiell styrka genom räntabilitetsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jonathan Jonsson; Theo Kellerth; [2018]
  Nyckelord :Nyckeltal; Räntabilitet; Kapital; Logistik; Lönsamhet; Kartläggning;

  Sammanfattning : Följande rapport behandlar ekonomiska handlingar och analyserar ett företags finansiella styrka utifrån relevanta nyckeltal som kan appliceras utifrån Du-Pont modellen. Utifrån följande analys visualiseras och beaktas företagets ekonomiska position på marknaden. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av produktion på producerande företag. : Fallstudie på Eksjöhus AB.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Amanda Andersson; Frida Jönsson; [2016]
  Nyckelord :Du Pont analys; Flexibilitet; Kapacitetsutnyttjande; Lean production; Materialhantering; Produktion; Produktionslayout; Produktionslina; Värdeflödesanalys;

  Sammanfattning : Studien har utförts på Eksjöhus AB för att öka förståelsen för hur produktion kan effektiviseras med hjälp av produktionsteknik. Företaget står inför en snabbt ökad efterfrågan och behöver effektivisera sin produktion för att kunna möta kommande utmaningar. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av industriell tillverkning : En fallstudie på Eksjöhus AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Sarah Björk; Malin Andersson; [2016]
  Nyckelord :Värdeflödesanalys; Du-Pont; Kapacitetsökning; produktivitet; flödeslayout; produktion; anläggningsplanering;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att få en ökad förståelse för hur man kan öka produktiviteten hos ett företag som tillverkar enfamiljhus i trä. Med utgångspunkt från värdeflödesanalys har man generats två förslag på layouter. LÄS MER

 5. 5. Mémoire de licence Quand un paysage naît, un autre meurt : – Une analyse écocritique du roman Naissance d'un pont

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Franska

  Författare :Anna Näsström; [2015]
  Nyckelord :ecocriticism; Maylis de Kerangal; narrative strategies; landscape; sustainable development; écocritique; Maylis de Kerangal; stratégies narratives; paysage; développement durable;

  Sammanfattning : Ce mémoire est constitué par une analyse écocritique du roman Naissance d'un pont, écrit par Maylis de Kerangal. Le but général du mémoire est d'examiner comment ce roman décrit la relation entre l'homme et la nature. LÄS MER