Sökning: "Du sköna nya värld"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Du sköna nya värld.

 1. 1. Brave New World : Blind Perception of the Early 20th Century

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Sebastian Kylin; [2018]
  Nyckelord :New Historicism; Satire; 20th Century Britain; Discourse;

  Sammanfattning : Huxley’s Brave New World portrays a futuristic hyperbole of mankind’s future as a result of technological advancements. From a New Historical perspective, this essay examines how BNW satirizes contemporary society by satire where the audience is both a part of the problem and solution. LÄS MER

 2. 2. Den utopiska samhällsvisionens utveckling, från anarki till totalitär regim : Litteratur i urval om utopiernas metamorfos, från utopi till dystopi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Ursula Glansholm; [2011]
  Nyckelord :Utopi Dystopi Litteratur Samhällstendenser;

  Sammanfattning : Abstract Utopin betecknar det ideala landet där rättvisa råder. Det klasslösa samhället är uppbyggt på självhushållning och maximen bygger på frihet, jämlikhet och broderskap, en grundtanke föregripande den franska revolutionen. LÄS MER

 3. 3. Den nya generationen: Dystopisk reproduktion : En tematisk genusanalys av Karin Boyes Kallocain, Aldous Huxleys Du sköna nya värld och George Orwells 1984

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Patricia Dunphy; [2010]
  Nyckelord :Dystopia; George Orwell; Nineteen Eighty-four; Karin Boye; Kallocain; Aldous Huxley; Brave new world; Reproduction; Gender; Gender roles; Nature; Technology; Totalitarian; Power; Dystopi; George Orwell; 1984; Karin Boye; Kallocain; Aldous Huxley; Du sköna nya värld; Reproduktion; Genus; Könsroller; Natur; Teknologi; Totalitär; Makt;

  Sammanfattning : The three dystopian novels Brave New World by Aldous Huxley, Kallocain by Karin Boye and Nineteen Eighty-Four by George Orwell have been highly discussed amongst literary critics and scholars. Although these works are well-known, some themes have had very little or no recognition. LÄS MER